Reklama

EC2 (EC2): Zawarcie kolejnej umowy z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia

Zarząd EC2 S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu 24 listopada 2015 r. Spółka podpisała umowę z Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie („Zamawiający”) na świadczenie usług w zakresie doradztwa eksperckiego przy realizacji zadań dotyczących utworzenia, uruchomienia i eksploatacji rejestrów medycznych.

Reklama


Przedmiot umowy związany jest z zapewnieniem trwałości projektu „Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych (P2)”.


Umowa została zawarta do dnia 18.12.2015 r. i będzie realizowana na podstawie bieżących zleceń wystawionych przez Zamawiającego. Szacowana wartość umowy wyniesie 177.120,00 zł. Jednostką rozliczeniową zlecenia będzie jedna roboczogodzina. Wynagrodzenie za poszczególne zlecenia obliczane będzie jako iloczyn liczby roboczogodzin oraz wynagrodzenia netto za jedną roboczogodzinę .


W umowie zastrzeżono, że w przypadku niedotrzymania terminu realizacji danego zlecenia Spółka zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia. Ponadto, za każdy dzień niedostępności osób wskazanych do dyspozycji Zamawiającego, Spółka zapłaci karę umowna w wysokości 500,00 zł brutto.


W umowie przewidziano także, iż w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Spółki, jak również odstąpienia przez Spółkę od umowy z przyczyn niezależnych do Zamawiającego, Spółka zapłaci karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia określonego umową.


Na podstawie umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w całości lub w części, według własnego wyboru, w terminie 30 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających skorzystanie z prawa odstąpienia w przypadku, gdy:

1) dotychczasowy przebieg prac związanych z realizacją Umowy wskazywać będzie, że zachodzą uzasadnione wątpliwości, iż umowa lub zlecenie zostaną należycie wykonane i w umówionym terminie,

2) wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 30% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto,

3) Spółka naruszy zobowiązanie do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych jej przez Zamawiającego w związku z wykonywaniem umowy,

4) Spółka pozostaje w zwłoce w realizacji zlecenia powyżej 7 dni,

5) Spółka nienależycie wykonuje umowę, w tym zlecenia, a w szczególności nie przestrzega ustalonych terminów lub narusza inne postanowienia umowy i w przypadku, gdy po upływie wyznaczonego przez Zamawiającego terminu, nie krótszego niż 3 dni od wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Spółkę naruszeń postanowień umowy oraz usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Spółka nie zastosuje się do wezwania.


Powyższa informacja została uznana przez Zarząd Spółki za istotną, gdyż przychody uzyskane z realizacji umowy wpłyną na jej wynik finansowy w roku 2015.


CSIOZ jest jednostką budżetową, której przedmiotem działalności jest w szczególności realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia i programów e-zdrowie.


Emitent specjalizuje się w tworzeniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych oraz doradztwie przy projektach IT. Emitent rozwija produkty i usługi skierowane głównie do segmentu jednostek sektora publicznego.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Stefan Karmaza - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: #zdrowie | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »