Reklama

FITEN (FTN): Zawarcie przez jednostkę zależną od FITEN S.A. istotnych umów.

Zarząd FITEN S.A. z siedzibą w Katowicach ("Emitent") informuje, że w dniu 17 kwietnia 2013 r. spółka zależna od Emitenta, tj. Energobiogaz Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu ("Energobiogaz") zawarła dwie, powiązane ze sobą, istotne umowy, tj. umowę o wykonanie robót budowlanych ze spółką BIOELEKTROWNIA PRZYKONA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu ("Umowa o Roboty Budowlane") oraz umowę podwykonawczą ("Umowa Podwykonawcza") na dostawę maszyn i urządzeń oraz wykonanie robót budowanych i montażowych ze spółką prawa czeskiego z branży energetycznej ("Podwykonawca").

Reklama

Na podstawie Umowy o Roboty Budowlane, Energobiogaz jest zobowiązana do budowy instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,89 MW z biogazu (w miejscowości Psary, gmina Przykona, powiat turecki) oraz wykonania innych prac związanych z jej budową, w tym w szczególności związanych z przyłączeniami mediów koniecznych do uruchomienia biogazowni, które to prace zostały szczegółowo określone w załącznikach do przedmiotowej umowy. Termin realizacji inwestycji stanowiącej przedmiot Umowy o Roboty Budowlane uzgodniono na dzień 31 października 2013 r., natomiast przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego biogazowni zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy ma zostać przeprowadzony do dnia 30 czerwca 2014 r. Wysokość wynagrodzenia Energobiogaz za wykonanie robót budowlanych określonych w Umowie o Roboty Budowlane została ustalona na poziomie 27.500.000 złotych (dwadzieścia siedem milionów pięćset tysięcy złotych). Wynagrodzenie to będzie wypłacone na rzecz Energobiogaz w formie zaliczki w wysokości 11.000.000 złotych (jedenaście milionów złotych) do dnia 1 maja 2013 r., pod warunkiem przedłożenia inwestorowi przez Energobiogaz gwarancji należytego wykonania przedmiotu Umowy o Roboty Budowlane, natomiast pozostała część wynagrodzenia będzie płatna zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik do Umowy o Roboty Budowlane.

Na podstawie Umowy Podwykonawczej, Energobiogaz, jako zamawiający zlecił Podwykonawcy budowę kompletnej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,89 MW z biogazu w miejscowości Psary, gmina Przykona, powiat turecki oraz wykonanie prac związanych z budową, w tym w szczególności związanych z przyłączeniami mediów koniecznych do uruchomienia biogazowni, które to prace w znacznej mierze pokrywają się z pracami, do wykonania których zobowiązany jest Energobiogaz na podstawie Umowy o Roboty Budowlane. Termin wykonania robót, stanowiących przedmiot Umowy Podwykonawczej uzgodniono na dzień 31 października 2013 r., natomiast przeprowadzenie rozruchu mechanicznego i technologicznego biogazowni zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy ma zostać przeprowadzony do dnia 30 czerwca 2014 r. Wysokość wynagrodzenia, do wypłaty którego zobowiązany jest Energobiogaz na rzecz Podwykonawcy za wykonanie prac stanowiących przedmiot Umowy Podwykonawczej została ustalona na poziomie 24.500.000 złotych (dwadzieścia cztery miliony pięćset tysięcy złotych). Wynagrodzenie to będzie wypłacone przez Energobiogaz w formie zaliczki w wysokości 11.000.000 złotych (jedenaście milionów złotych) do dnia 1 maja 2013 r., pod warunkiem przedłożenia przez Podwykonawcę gwarancji należytego wykonania przedmiotu Umowy Podwykonawczej oraz uprzedniego otrzymania zaliczki od inwestora, wynikającej z Umowy o Roboty Budowlane, natomiast pozostała część wynagrodzenia będzie płatna na rzecz Podwykonawcy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym stanowiącym załącznik Umowy Podwykonawczej.

Zarówno Umowa o Roboty Budowlane jak i Umowa Podwykonawcza zawierają kary umowne za nienależyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy oraz na wypadek odstąpienia od umowy.

Wysokość kar umownych nie odbiega istotnie od wysokości standardowych stosowanych w tego typu umowach.

Zdaniem Zarządu FITEN S.A. realizacja przedmiotowych umów może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe spółki zależnej Energobiogaz S.A. i tym samym może istotnie wpłynąć na skonsolidowane wyniki Grupy Kapitałowej FITEN S.A.

Umowa o Roboty Budowlane oraz Umowa Podwykonawcza stanowią umowy istotne w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 2b) lit. a) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect).


Podstawa prawna § 3 ust. 2 pkt 2) w zw. z § 2 ust. 1 pkt 2b) lit. a) załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect).Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Sebastian Woźniak - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »