Reklama

AKCEPTFIN (AFC): Zawarcie przez Spółkę ugody spłaty zadłużenia z Kontrahentem - raport 9

W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 127/2012 z dnia 19.12.2012 roku oraz Raportu bieżącego nr 6/2013 z dnia 24.01.2013 roku Zarząd AKCEPT Finance S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Kontrahentem Ugodę spłaty zadłużenia ("Ugoda").


Mocą Ugody Kontrahent zobowiązał się do zapłaty na rzecz Spółki kwoty zobowiązania Kontrahenta obliczonej na dzień Ugody w łącznej wysokości 434.074,99 złotych ("Kwota zobowiązania") oraz dalszych odsetek ustawowych liczonych do dnia dokonania spłaty, a także kosztów postępowania sądowego i zabezpieczającego w następujących kwotach i terminach:

Reklama


I rata w kwocie 150.000,00 złotych płatna do dnia 19.02.2013 roku,

II rata w kwocie 100.000,00 złotych płatna do dnia 19.03.2013 roku,

III rata w kwocie 100.000,00 złotych płatna do dnia 19.04.2013 roku,

IV rata w kwocie 50.000,00 złotych powiększona o kwotę kosztów postępowania sądowego i zabezpieczającego oraz odsetki ustawowe należne na dzień dokonania wpłaty płatna do dnia 19.05.2013 roku.


Tytułem zabezpieczenia Kwoty zobowiązania w dacie zawarcia Ugody Spółka uzyskała poręczenie małżonki Kontrahenta, a także Kontrahent zobowiązał się do ustanowienia dodatkowych zabezpieczeń w terminie do 25.02.2013 roku w postaci zastawu rejestrowego na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (Dz. U. z 1996 r. Nr 149, poz. 703 z późn. zm.) na dwóch ruchomościach należących do Kontrahenta o łącznej wartości zbywczej wynoszącej w dacie zawarcia Ugody ok. 350.000,00 złotych.


Strony postanowiły również, iż w przypadku braku zapłaty przez Kontrahenta pierwszej raty w wysokości 150.000,00 złotych lub w przypadku nieustanowienia zabezpieczeń przez Kontrahenta w zakreślonym powyżej terminie, a także w przypadku braku realizacji postanowień Ugody, Kwota zobowiązania Kontrahenta staje się natychmiast wymagalna i Spółka jest uprawniona do wszczęcia wobec Kontrahenta postępowania egzekucyjnego oraz zaspokojenie się z ustanowionych zabezpieczeń.


Zarząd Spółki oświadcza nadto, iż należności faktoringowe przysługujące Spółce z tytułu w/w faktury są w pełni ubezpieczone.


Podstawa Prawna:

§ 3 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Paweł Barański - Prezes Zarządu
Monika Tymińska - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »