Reklama

BUDUS (BDS): Zawarcie ugody sądowej dotyczącej istotnej umowy - raport 7

Syndyk Masy Upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej ("Emitent") informuje, iż po uzyskaniu zgody Sędziego Komisarza w dniu 25 lutego 2013 roku Syndyk zawarł z Miastem Łódź ("Zamawiający") oraz Mostostal Zabrze Holding S.A. z siedzibą w Zabrzu ("MZH") trójstronną ugodę sądową ("Ugoda") dotyczącą umowy o wykonanie robót budowlanych, której przedmiotem było zaprojektowanie i wybudowanie Stadionu Miejskiego oraz Hali Sportowej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych Łodzi w celu stworzenia Regionalnego centrum Rekreacyjno - Sportowo - Konferencyjnego, etap II "Przebudowa Stadionu Miejskiego przy Al. Unii" ("Umowa"), o zawarciu której Emitent informował raportem bieżącym nr 9/2012 z dnia 03.02.2012r.

Reklama


Na mocy Ugody rozwiązana została pomiędzy MZH a Miastem Łódź Umowa (ze skutkiem na dzień zawarcia Ugody). Wcześniej Syndyk Masy Upadłości Emitenta odstąpił od Umowy (raport bieżący nr 77/2012 z dnia 31.12.2012r.). W ramach Ugody Strony dokonały wzajemnych rozliczeń, w wyniku których MZH zapłaci Zamawiającemu kwotę 10.104.919,09 zł. Wskazana kwota stanowi odszkodowanie umowne z tytułu rozwiązania Umowy, pomniejszone o należności za prace wykonane do dnia zawarcia Ugody, a nie objęte wcześniejszymi płatnościami. Jednocześnie MZH zastrzegł sobie prawo zgłoszenia wierzytelności regresowej z tytułu dokonanej płatności do masy upadłości Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. w upadłości likwidacyjnej w trybie odpowiednich przepisów Prawa upadłościowego i naprawczego.


Realizacja przedmiotu Umowy przypadła na okres znacznego pogorszenia koniunktury w branży budowlanej oraz złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości współkonsorcjanta, t.j. Katowickiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A. W konsekwencji Konsorcjum (Emitent i MZH) wniosło do Sądu Okręgowego w Łodzi pozew o zmianę warunków Umowy poprzez zmianę zasad wynagradzania lub rozwiązanie Umowy (raport bieżący nr 49/2012 z dnia 04.10.2012r.). Przedłużające się oczekiwanie na orzeczenie Sądu narażało każdą ze Stron na rażące szkody, co nie leżało w interesie żadnej z nich. W związku z powyższym strony postanowiły zawrzeć przedmiotową Ugodę.


Wykonanie postanowień zawartych w Ugodzie wyczerpuje wszelkie roszczenia, które MZH i Emitent oraz Syndyk z jednej strony, zaś Zamawiający z drugiej strony mają lub mogą mieć względem siebie w związku z zawarciem, wykonywaniem, niewykonaniem, nienależytym wykonaniem, wygaśnięciem, odstąpieniem, rozwiązaniem i rozliczeniem Umowy, za wyjątkiem roszczeń wyraźnie określonych w Ugodzie.
Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Tadeusz Słysz - Syndyk Masy Upadłości

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »