Reklama

HOLLYWOOD (HLD): Zawarcie umowy inwestycyjnej nabycia udziałów HTS Medij i HTS AMA oraz ustanowienie lock up

Zarząd Hollywood S.A. (Hollywood) informuje, iż w dniu 16 września 2015 roku została zawarta umowa inwestycyjna pomiędzy Hollywood a Eugeniuszem i Danutą Łapawa (dalej Akcjonariusze).

Reklama

Na mocy umowy inwestycyjnej Hollywood zobowiązał się do:

1. nabycia od Akcjonariuszy łącznie 1.700 udziałów, stanowiących 25% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu Wspólników HTS MEDIJ sp. z o.o., w zamian oferując Akcjonariuszom do objęcia 361.667 akcji imiennych zwykłych serii G Hollywood (uchwała nr 3 ZWZ Hollywood z dnia 28 lipca 2015 roku po przerwie), po cenie emisyjnej 4,50 zł za każdą akcję. W wyniku nabycia ww udziałów Hollywood będzie posiadał 100% udziałów i głosów w HTS MEDIJ sp. z o.o.. Ponadto Hollywood, na mocy uchwały nr 3 o emisji akcji imiennych serii G ZWZ Hollywood z dnia 28 lipca 2015 roku, zobowiązał sie do zaoferowania jednemu z Akcjonariuszy do objęcia 33.333 akcji imiennych zwykłych serii G po cenie emisyjnej 4,50 zł w zamian za wkład pieniężny .

2. skierowania do jednego z Akcjonariuszy 5.000 akcji imiennych nowej emisji serii H lub I, które zostaną pokryte wkładem niepieniężnym przez Akcjonariusza w postaci 407 udziałów HTS AMA sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu stanowiących 25% kapitału zakładowego i głosów na Zgromadzeniu wspólników HTS AMA. W wyniku nabycia ww udziałów Hollywood będzie posiadał 100% udziałów i głosów w HTS AMA. Wycena spółki HTS AMA zostanie sporządzona do dnia 29 lutego 2016 roku. Umowa przeniesienia własności udziałów w HTS AMA zostanie zawarta w dniu zawarcia umowy objęcia akcji serii H lub I, nie później niż do dnia 31 marca 2016 roku.

Na mocy umowy inwestycyjnej Akcjonariusze zobowiązali się do powstrzymania się od sprzedaży objętych przez nich akcji serii G oraz H lub I do dnia 31 grudnia 2016 roku (lock up), chyba że Hollywood wyrazi zgodę na wcześniejsze zbycie ww akcji. Akcjonariusze ustanowili prawo pierwszeństwa nabycia objętych przez nich akcji serii G oraz H lub I na rzecz Hollywood lub podmiotu przez niego wskazanego po okresie obowiązywania lock up. Hollywood lub podmiot przez niego wskazany mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa zakupu akcji od Akcjonariuszy w terminie 45 dni od dnia przedstawienia przez nich oferty sprzedaży akcji serii G oraz I lub H. Niedotrzymanie warunków ustanowionego na rzecz Hollywood prawa pierwszeństwa sprzedaży akcji ze strony Akcjonariuszy będzie skutkować karą pieniężną w wysokości 500tys. zł.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Adam Andrzej Konieczkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »