Reklama

ALKAL (ALK): Zawarcie umowy istotnej

Zarząd Spółki informuje, że w dniu 16.03.2016 r. zawarł umowę na wykonanie prac związanych z produkcją i montażem zewnętrznej i wewnętrznej ślusarki aluminiowej oraz okładzin z płyt kompozytowych na rynku krajowym.

Reklama


Wynagrodzenie Spółki (Wykonawcy) za realizację prac objętych umową określono na 3.232.440,00 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji prac określono na 15.07.2016 r.

Zawarcie rzeczonej umowy jest elementem realizacji strategii rozwoju działalności produkcyjnej i montażowej architektonicznych systemów fasadowych na rynku krajowym.

W umowie zawarto postanowienia określające wysokość kar umownych, zgodnie z którymi:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a. za opóźnienie w oddaniu przedmiotu Umowy – w wysokości 0,1% ceny kontraktowej za każdy dzień opóźnienia. Strony ustalają maksymalną wysokość kar za nieterminowe oddanie przedmiotu umowy w wysokości 10% ceny kontraktowej;

b. za niedotrzymanie terminów pośrednich Umowy – w wysokości 0,1% ceny kontraktowej za każdy dzień opóźnienia. Strony ustalają maksymalną wysokość kar za niedotrzymanie terminów pośrednich Umowy w wysokości 10% wartości ceny kontraktowej; w przypadku, gdy pomimo przekroczenia terminów pośrednich w toku realizacji prac, termin końcowy wykonania Inwestycji nie ulegnie przedłużeniu, wówczas Inwestor wraz z ostatnią płatnością dokona zwrotu na rzecz Wykonawcy potrąconych uprzednio kar z tytułu przekroczenia terminów pośrednich;

c. za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji – w wysokości 0,1% ceny kontraktowej za każdy dzień opóźnienia;

d. w przypadku odstąpienia przez Inwestora od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% Wynagrodzenia netto.

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne :

a. z tytułu nieterminowego regulowania należności według faktur w wysokości określonej ustawowo.

b. z tytułu wypowiedzenia umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% ceny kontraktowej

Powyższa umowa została uznana za istotną z uwagi na przekroczenie 20% wartości kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Radosław Lipiec - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: wykonanie | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »