Reklama

ZWG (ZWG): Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną oraz umów poręczenia

Zarząd ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 03.02.2014 r. Emitent powziął informację o wpłynięciu obustronnie podpisanej umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym. Stronami umowy są:

Reklama

1) Przedsiębiorstwo "KOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Łęcznej (dalej: Spółka) a 

2) ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Bank).


Data zawarcia umowy 24.01.2014 r. W ramach niniejszej umowy Bank udzielił Spółce kredytu w kwocie 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych). Kredyt został udzielony na okres od dnia 28.01.2014 r. do dnia 21.01.2015 r.


Warunki finansowe, na których Spółka korzystać będzie z przyznanego limitu nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie: stawki WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku.


Zabezpieczeniem prawnym spłaty kredytu są m.in.:

a) hipoteka umowna do kwoty 3 000 000,00 złotych na nieruchomości w miejscowości Łęczna, będącej w posiadaniu Spółki, objętej księgą wieczystą KW nr LU1l/00184180/6 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, ,

b) zastaw na środkach trwałych Spółki znajdujących się w Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka - Bogdanka,

c) poręczenie według prawa cywilnego za całość kredytu udzielonego przez ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach,

d) poręczenie według prawa cywilnego za całość kredytu udzielonego przez ZWG Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Iwinach,

e) cesja wierzytelności przysługujących Spółce z tytułu Umowy Realizacyjnej do Umowy Konsorcjum z dnia 17.12.2012 r..

Zawarta umowa kredytowa przekracza 20% kapitałów własnych Emitenta, wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, co stanowi kryterium uznania jej za umowę istotną.


Zarząd ZWG S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 03.02.2014 r. Emitent otrzymał obustronnie podpisaną umowę poręczenia. Umowa została zawarta pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach a Emitentem. Data zawarcia umowy 28.01.2014r. Emitent na mocy umowy udzielił poręczenia i zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne KOBUD Sp. z o.o. wynikające z umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym, o której mowa wyżej. Emitent na mocy umowy zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne Przedsiębiorstwa KOBUD Sp. z o.o. obejmujące w szczególności: całkowitą spłatę kwoty głównej, wszelkie odsetki, prowizje, opłaty i koszty w przypadku gdy Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o. nie wywiąże się ze zobowiązań w terminie. Umowa poręczenia pozostaje w mocy do czasu pełnej, ostatecznej i bezwarunkowej spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu.


Zarząd ZWG S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 03.02.2014 r. Emitent otrzymał informację, iż do spółki ZWG Sp. z o.o. SKA z siedzibą w Iwinach wpłynęła obustronnie podpisana umowa poręczenia. Umowa została zawarta pomiędzy ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach a ZWG Sp. z o.o. SKA. Data zawarcia umowy 28.01.2014r. ZWG Sp. z o.o. SKA na mocy umowy udzielił poręczenia i zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne Przedsiębiorstwa KOBUD Sp. z o.o. wynikające z umowy o kredyt złotowy w rachunku bankowym, o której mowa wyżej. ZWG Sp. z o.o. SKA na mocy umowy zobowiązał się wykonać wszelkie zobowiązania pieniężne Przedsiębiorstwa KOBUD Sp. z o.o. obejmujące w szczególności: całkowitą spłatę kwoty głównej, wszelkie odsetki, prowizje, opłaty i koszty w przypadku gdy Przedsiębiorstwo KOBUD Sp. z o.o. nie wywiąże się ze zobowiązań w terminie. Umowa poręczenia pozostaje w mocy do czasu pełnej, ostatecznej i bezwarunkowej spłaty zobowiązań wynikających z umowy kredytu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 1), 2) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Marcin Sutkowski - Prezes Zarządu
Edward Brzózko - Członek Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »