Reklama

FITEN (FTN): Zawarcie umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego

Zarząd FITEN S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 23 listopada 2015 roku zawarł z bankiem mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18 (dalej „Bank”) umowę kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego (dalej „Umowa”). Na mocy zawartej Umowy Bank przyznaje Spółce prawo do korzystania z:

Reklama

a. gwarancji w walucie PLN, EUR, CZK, z terminem ważności do 14 miesięcy od daty wystawienia, z limitem maksymalnym wynoszącym 7.000.000 PLN. Zgodnie z Umową ostateczny termin udzielenia gwarancji to 30.11.2016r., a ostateczny termin ważności gwarancji to 30.11.2017r.

b. kredytu w rachunku bieżącym w walucie PLN z limitem maksymalnym wynoszącym 13.000.000 PLN

Zgodnie z §2 Umowy łączna wartość Umowy wynosi 20.000.000 PLN. Zgodnie z zawartą Umową okres wykorzystania limitu upływa z dniem 30 listopada 2017 roku.

Oprocentowanie dla kredytu na rachunku bieżącym będzie równe zmiennej stopie procentowej wskazanej przez Bank dla kredytów międzybankowych 1-dniowych w walucie wykorzystania, z notowania z dnia wykorzystania, powiększonej o marżę banku.

Umowa przewiduje ustanowienie m.in. następujących zabezpieczeń:

a. hipoteki umownej do kwoty 30.000.000 PLN na będącej w użytkowaniu wieczystym GREENAGRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice (dalej „GREENAGRO”) nieruchomości gruntowej położonej w Tułowicach , gmina Tułowice , przy ulicy Porcelitowej numer 4, stanowiącej działkę numer 130/102 z obrębu 0005, Tułowice oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością GREENAGRO, posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, dla których to nieruchomości gruntowej i budynkowej Sąd Rejonowy w Opolu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr OPO10/00138750/3.

b. weksla in blanco wystawiony przez Spółkę

c. cesji na rzecz Banku wierzytelności należnych Spółce od kontrahentów z tytułu sprzedaży energii elektrycznej oraz paliw gazowych

d. kaucji pieniężnej w kwocie 2.000.000 PLN złożonej w Banku

Pozostałe zabezpieczenia i warunki wynikające z Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów kredytowych.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Pluszczew - Prezes Zarządu
Krzysztof Czajka - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »