Reklama

(FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SA): Zawarcie umowy objęcia akcji serii E spółki dominującej

Zarząd Komplementariusza spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna Spółka Komandytowo-Akcyjna (Emitent) informuje, iż w dniu 19 listopada 2015 r. Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. (spółka dominująca) zawarł z Total FIZ umowę objęcia Akcji serii E wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki dominującej z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji serii E z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Reklama

Oferta objęcia Akcji Serii E została skierowana przez Zarząd spółki dominującej do Total FIZ w trybie subskrypcji prywatnej w liczbie 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych) po cenie emisyjnej 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję serii E.

Total FIZ przyjął ofertę i objął 3.000.000 akcji serii E po cenie emisyjnej 2,00 zł (dwa złote) za jedną akcję serii E, tj. za łączną cenę w wysokości 6.000.000 zł (sześć milionów złotych).

Objęcie akcje serii E nastąpi w zamian za wkład pieniężny. Wniesienie wkładu pieniężnego nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy objęcia akcji serii E, przelewem na rachunek bankowy spółki dominującej.

Akcje Serii E będą uczestniczyć w dywidendzie równocześnie z dotychczasowymi akcjami:

(i) Akcje Serii E akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia spółki dominującej w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za bieżący rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku 2015;

(ii) Akcje Serii E akcje prawidłowo objęte, opłacone i zarejestrowane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia spółki dominującej w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zarejestrowane, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego 2016.Informację podano ze względu na zawarcie umowy objęcia akcji nowej emisji (serii E) spółki dominującej i tym samym dojście emisji akcji serii E spółki dominującej do skutku.


Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Majkowski - Prezes Zarządu Komplementariusza

Dowiedz się więcej na temat: 19+ | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »