Reklama

LOKUM (LKD): Zawarcie znaczącej umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta - raport 10

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 29 czerwca 2015 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 4 Sp. k. (Lokum 4) – spółka zależna od Emitenta zawarła, jako kredytobiorca umowę kredytu inwestorskiego (Umowa) z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. (PKO BP), na mocy którego Lokum 4 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 63.198.660,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie kosztów netto budowy kompleksu budynków mieszkalnych (budynki D, E, F, G) z częścią usługową w parterze Lokum da Vinci (etap III i IV) realizowanego na działkach położonych we Wrocławiu, przy ul. Drzewieckiego/Bajana.

Reklama

Całkowita wypłata Kredytu nastąpi w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r., zaś termin spłaty został ustalony na dzień 1 lutego 2018 r. Umowa wygasa po spłaceniu przez Lokum 4 zadłużenia.

Kredyt wypłacany jest w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę PKO BP.

Zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest m.in.:

1) hipoteka umowna do kwoty 94.797.990,00 zł ustanowiona na pierwszym miejscu na nieruchomości, na której realizowana jest inwestycja finansowana Kredytem,

2) weksel własny in blanco wystawiony przez Lokum 4 wraz z deklaracją wekslową,

3) poręczenie wekslowe udzielone przez Emitenta.

Lokum 4 zobowiązał się w Umowie, że w okresie obowiązywania Umowy, bez uprzedniej zgody PKO BP m.in.:

1) nie wypłaci bądź w jakiejkolwiek innej formie nie przekaże udziałowcom dywidendy w okresie realizacji inwestycji. Warunek nie dotyczy wypłaty dywidendy za rok obrotowy 01/01/2014 – 31/12/2014,

2) nie udzieli żadnych pożyczek, gwarancji, poręczeń, na rzecz innych podmiotów, za wyjątkiem pożyczek udzielonych spółkom z Grupy Lokum Deweloper do łącznej kwoty 15.000.000 zł,

3) nie będzie ustanawiać, odnawiać oraz nie dopuści do powstania jakichkolwiek obciążeń na należących do niego lub nabywanych w przyszłości składnikach mienia jego przedsiębiorstwa, za wyjątkiem sytuacji dotyczących zawierania umów sprzedaży realizowanych w ramach projektów deweloperskich,

4) nie rozpocznie żadnych nowych inwestycji, za wyjątkiem bez obciążeniowego zakupu gruntów pod przyszłe inwestycji Spółki, które zostaną nabyte wyłącznie ze środków własnych,

5) nie zaciągnie oraz nie dopuści do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych (nie dotyczy zobowiązań handlowych) przekraczających łącznie kwotę 100.000 zł w całym okresie kredytowania, w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, leasingu operacyjnego lub finansowego, gwarancji, poręczenia, weksla, transakcji na instrumentach pochodnych, dłużnych papierów wartościowych i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych), za wyjątkiem pożyczek udzielanych przez udziałowców lub spółki powiązane.


Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


Kredytowana inwestycja dotyczy budowy czterech budynków wielorodzinnych w ramach zadania inwestycyjnego o nazwie Lokum da Vinci III i IV etap z 273 lokalami mieszkalnymi oraz 15 lokalami usługowymi w parterze.

Odpowiednio budynek:

- D: 5 kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna z garażami, komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi,

- E: 6 kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna z garażami, komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi,

- F: 4 i 5 kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna z garażami, komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi,

- G: z 15 i 12 kondygnacji nadziemnych i jedna podziemna z garażami, komórkami lokatorskimi i pomieszczeniami technicznymi.

Dla przedmiotowej inwestycji zaprojektowano łącznie dla III i IV etapu miejsca postojowe, z czego część zlokalizowano w garażu podziemnym, a pozostałe miejsca znajduje się na terenie inwestycji.

Podstawa prawna:

§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”

§ 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A. – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów instrumentów dłużnych”.
Osoby reprezentujące spółkę:
Bartosz Kuźniar - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »