Reklama

(DAYLI POLSKA): Zawarcie znaczącej umowy ze spółka dominującą

Dayli Polska Sp. z o.o. (dalej Dayli) niniejszym informuje, że dnia 21 kwietnia 2015 roku Spółka zawarła ze spółką dominującą tj. KERDOS GROUP S.A. (dalej Kerdos) z siedzibą w Warszawie (KRS 0000128922) umowę potrącenia wierzytelności pieniężnych (dalej Umowa).

Reklama


Na mocy Umowy jej strony na podstawie art. 14 § 4 Kodeksu spółek handlowych potrąciły wzajemne wierzytelności:


1. Wierzytelność Dayli (dalej Wierzytelność Dayli) z tytułu zobowiązania do zapłaty przez Kerdos na rzecz Dayli wkładu pieniężnego w wysokości 13 200 000 zł (trzynaście milionów dwieście tysięcy złotych) na pokrycie 264 000 (dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące) nowych, równych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, w kapitale zakładowym Dayli objętych przez Kerdos, powstałych na skutek podwyższenia kapitału zakładowego Dayli dokonanego uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Dayli z dnia 7 kwietnia 2015 r. (o którym to podwyższeniu Spółka informowała raportem bieżącym nr 35/2015)


z


2. Wierzytelnością Kerdos (dalej Wierzytelność Kerdos) w kwocie 9 559 037,81 zł (dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzydzieści siedem złotych 81/100) wynikającą z umów pożyczek zawartych pomiędzy Dayli a Kerdos (i) w dniu 13 marca 2015 roku, na mocy której Kerdos pożyczył Dayli 1 180 000 zł (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), (ii) w dniu 17 marca 2015 roku na mocy której Kerdos pożyczył Dayli 4 500 000 zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych) oraz (iii) w dniu 23 marca 2015 roku na mocy której Kerdos pożyczył Dayli 3 820 000 zł (trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy złotych); na Wierzytelność Kerdos składają się kwoty pożyczek ze wskazanych wyżej umów, powiększone o należne odsetki skalkulowane na dzień 20 kwietnia 2015 roku.


W wyniku dokonanego potrącenia umownego Wierzytelność Dayli wygasła, zaś Wierzytelność Kerdos została umorzona do kwoty 440 962,19 zł (czterysta czterdzieści tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złote 19/100) którą to kwotę Kerdos zobowiązany jest zapłacić na rzecz Dayli w terminie 7 (siedem) dni od dnia zawarcia Umowy, na rachunek bankowy Dayli.


Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych ani zastrzeżeń dotyczących warunków lub terminów.


Podstawa prawna:


§ 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Osoby reprezentujące spółkę:
Anna Wierzbicka - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | ze

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »