Reklama

EKOBOX (EBX): Zawarcie znaczących umów


Reklama

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał 5 podpisanych umów na realizację budowy typowych przyłączy i linii niskiego napięcia na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Łódź-Teren.
Stronami umów są:


Zamawiającym: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź-Teren z siedzibą w Łodzi


Wykonawcą: EKOBOX S.A.1) RE Bełchatów w obrębie gmin: Bełchatów, Pajęczno, Strzelce Wielkie, Grabica, Kamieńsk.

Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 290 000 zł.

2) RE Bełchatów PE Wieluń w obrębie gmin: Lututów, Klonowa, Brąszewice, Brzeźno, Złoczew, Burzenin, Ostrówek.

Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 690 000 zł.

3) RE Sieradz w obrębie powiatu: Bełchatów, Zduńska Wola.

Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 2 270 000 zł.

4) RE Sieradz w obrębie powiatu: Łask, Pabianice.

Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 1 840 000 zł.

5) RE Sieradz w obrębie powiatu: Poddębice.

Kwota netto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tego zamówienia to - 990 000 zł.

Łączna wartość podpisanych przez Zarząd umów wynosi netto 6 080 000 zł (sześć milionów osiemdziesiąt tysiecy złotych) przy czym tylko część tej kwoty przeznaczona będzie na roboty wykonywane przez Spółkę.

Wybrane istotne warunki umowy charakterystyczne dla tych umów:Zamawiający w oparciu o "Wykaz standardowych elementów przyłączy i linii" z ofert Wykonawców, z którymi zawarł umowę wyliczy wartość zlecenia i zleci wykonanie robót Wykonawcy oferującemu najniższą cenę na zlecane roboty. Tak wyliczona wartość zlecenia stanowi wynagrodzenie wykonawcy.Realizacja robót odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zleceń uszczegóławiających przekazywanych od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2013 lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia jest łączna dla wszystkich zawartych umów w danym postępowaniu. Kwota wyczerpuje się poprzez udzielanie zleceń uszczegóławiających, niezależnie od tego, który Wykonawca realizuje poszczególne zlecenia.Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru każdego przyłącza bez uwag.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) W razie opóźnienia wykonaniu poszczególnego zlecenia uszczegółowiającego- w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego zlecenia uszczegółowiającego, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego zlecenia uszczegółowiającego,


2) W razie odstąpienia od realizacji poszczególnego zlecenia uszczegółowiającego w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego zlecenia uszczegółowiającego,


3) Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji lub nie przystąpienia do usunięcia wad lub usterek w terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego zlecenia uszczegółowiającego, za każdy dzień opóźnienia, liczony od terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub usterki. Wysokość powyższej kary nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przysługującego Wykonawcy za wykonanie danego zlecenia uszczegółowiającego.
W ocenie Zarządu otrzymane umowy będą miały istotny wpływ na realizację zaplanowanych celów finansowych Spółki w 2013 roku.
Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Kamil Suchański - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »