Reklama

EKOBOX (EBX): Zawarcie znaczących umów - raport 10

Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że otrzymał 10 podpisanych umów na projektowanie i wykonawstwo Montaż łączników SN sterowalnych zdalnie na terenie działania PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna- Oddział Skarżysko-Kamienna


Stronami umów są:


Zamawiającym: PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko - Kamienna z siedzibą w Skarżysku - Kamienna


Wykonawcą: EKOBOX S.A.


1) Na terenie RE Kielce -etap 1 na kwotę 469 000zł netto,


2) Na terenie RE Skarżysko- Kamienna - etap 1 na kwotę 432 000zł netto,

ReklamaWykonawcą: Konsorcjum Kasje Sp. z o.o. i EKOBOX S.A.3) Na terenie RE Ostrowiec - Świętokrzyski - etap 3 na kwotę 494 000zł netto,


4) Na terenie RE Ostrowiec - Świętokrzyski - etap 5 na kwotę 465 000zł netto,


5) Na terenie RE Ostrowiec - Świętokrzyski - etap 6 na kwotę 312 800zł netto,


6) Na terenie RE Ostrowiec - Świętokrzyski - etap 7 na kwotę 214 900zł netto,


7) Na terenie RE Kozienice - etap 1 na kwotę 309 900zł netto,


8) Na terenie RE Kozienice - etap 2 na kwotę 309 990zł netto,


9) Na terenie RE Kozienice - etap 3 na kwotę 279 900zł netto,


10) Na terenie RE Busko- Zdrój - etap1 na kwotę 432 000zł netto.Łączna wartość podpisanych 10 - ciu umów wynosi 3 787 480zł netto


Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, licząc od daty podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem odbioru.


Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) W razie opóźnienia wykonania umowy - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) przysługującego Wykonawcy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) ,

2) W razie rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy- w wysokości 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT)

3) Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji lub nie przystąpienia do usunięcia wad lub usterek w terminie, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT) za każdy dzień opóźnienia, liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wady lub usterki. Wysokość powyższej kary nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego (z podatkiem VAT)

W ocenie Zarządu otrzymane umowy mogą mieć istotny wpływ na realizację celów finansowych Spółki w 2014r.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Osoby reprezentujące spółkę:
Kamil Suchański - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »