Reklama

FACHOWCY (FAV): Zawarcie znaczących Umów

Zarząd Emitenta informuje, że w związku z faktem iż:

Reklama


1/ NextField Investments Limited objęła 18.043.504 akcji serii G Emitenta po cenie emisyjnej 10 (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję, za łączną kwotę 1.804.350,40 zł (jeden milion osiemset cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy);


2/ Mezzo Capital sp. z o.o. objęła 3.017.856 akcji serii G Emitenta, po cenie emisyjnej 10 (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję, za łączną kwotę 301.785,60 zł (trzysta jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy);


3/ Pan Grzegorz Bielowicki objął 8.338.640 akcji serii G Emitenta, po cenie emisyjnej 10 (dziesięć groszy) za każdą poszczególną akcję, za łączną kwotę 833.864,00 zł (osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i zero groszy);


oraz w związku z zawarciem przez Emitenta:


1/ ze spółką NextField Investments Limited sześciu umów pożyczki oraz umowy o świadczenie usług, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 49/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.;


2/ ze spółką Mezzo Capital sp. z o.o. umowy pożyczki, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 49/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.;


3/ ze spółką THC Found Management Limited umowy pożyczki, z której wierzytelność przysługuje Panu Grzegorzowi Bielowickiemu, zgodnie z przesłanym Emitentowi przez THC Found Management Limited zawiadomieniem o zbyciu przez THC Found Management Limited na rzecz Pana Grzegorza Bielowickiego wierzytelności z tytułu ww. umowy pożyczki, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 49/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r.


W dniu 30 czerwca 2015 roku Emitent zawarł trzy umowy potrącenia, na podstawie których doszło do kompensaty wzajemnych wierzytelności pomiędzy Emitentem a NextField Investments Limited, Mezzo Capital sp. z o.o. oraz Panem Grzegorzem Bielowickim. Na podstawie przedmiotowych umów doszło do kompensaty następujących wierzytelności:


A) przysługującej Emitentowi wobec NextField Investments Limited z tytułu objęcia 18.043.504 (osiemnaście milionów czterdzieści trzy tysiące pięćset cztery) akcji serii G Emitenta przez NextField Investments Limited za kwotę 1.804.350,40 zł (jeden milion osiemset cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych i czterdzieści groszy) i przysługującej NextField Investments Limited wobec Emitenta z tytułu zobowiązań Emitenta wynikających z sześciu umów pożyczki oraz umowy o świadczenie usług, o których Emitent informował raportem bieżącym nr 49/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. - kompensata wzajemnych wierzytelności Emitenta i NextField Investments Limited nastąpiła do wysokości wierzytelności niższej;


B) przysługującej Emitentowi wobec Mezzo Capital sp. z o.o. z tytułu objęcia 3.017.856 (trzy miliony siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć) akcji serii G Emitenta przez Mezzo Capital sp. z o.o. za kwotę 301.785,60 zł (trzysta jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt groszy) i przysługującej Mezzo Capital sp. z o.o. wobec Emitenta z tytułu zobowiązania Emitenta wynikającego z umowy pożyczki, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 49/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. - kompensata wzajemnych wierzytelności Emitenta i Mezzo Capital sp. z o.o. nastąpiła do wysokości wierzytelności niższej. Pozostała kwota zobowiązania Emitenta wobec Mezzo Capital sp.z o.o. Limited została uiszczona przez Emitenta gotówką w związku z czym należność wygasła w dniu 30 czerwca 2015 roku;


C) przysługującej Emitentowi wobec Pana Grzegorza Bielowickiego z tytułu objęcia 8.338.640 (osiem milionów trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset czterdzieści) akcji serii G Emitenta przez Pana Grzegorza Bielowickiego za kwotę 833.864,00 zł (osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery złote i zero groszy) i przysługującej Panu Grzegorzowi Bielowickiemu wobec Emitenta z tytułu umowy pożyczki zawartej między THC Found Management Limited a Emitentem, zgodnie z przesłanym Emitentowi przez THC Found Management Limited zawiadomieniem o zbyciu przez THC Found Management Limited na rzecz Pana Grzegorza Bielowickiego wierzytelności wynikającej z ww. umowy pożyczki, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 49/2015 z dnia 2 grudnia 2015 r. - kompensata wzajemnych wierzytelności Emitenta i Pana Grzegorza Bielowickiego nastąpiła do wysokości wierzytelności niższej. Pozostała kwota zobowiązania Emitenta wobec Grzegorza Bielowickiego została uiszczona przez Emitenta gotówką w związku z czym należność wygasła w dniu 30 czerwca 2015 roku.Podstawa prawna: §. 3 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Surmacki - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »