Reklama

SMTSOFT (SMA_): Zawiadomienie od Grupa SMT S.A. (dawniej Grupa ADV S.A.) o zmianie posiadanego pakietu akcji.

Zarząd SMT Software S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2013 roku otrzymał od Grupa SMT S.A. (dawniej Grupa ADV S.A.) zawiadomienie następującej treści:

Reklama


Niniejszym, działając w imieniu spółki Grupa SMT S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Świętojańska 9/4, 81-368 Gdynia, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ w Gdańsku pod numerem KRS 0000286369 w wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1, Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) (dalej "Ustawa") zawiadamiam o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce SMT Software S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z numerem KRS 0000332508 (dalej "Spółka") o 40,80%.


Zwiększenie ilości głosów w ogólnej liczbie głosów w Spółce nastąpiło wskutek dokonania w dniu 21 lutego 2013 roku rejestracji przez Krajowy Rejestr Sądowy podwyższenia kapitału zakładowego spółki Grupa SMT S.A. o akcje serii D.


Przed zdarzeniem objętym niniejszym zawiadomieniem spółka Grupa SMT S.A. posiadała łącznie 2.800.143 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy sto czterdzieści trzy) akcji Spółki, które stanowiły łącznie 52,15% udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 3.820.643 (słownie: trzy miliony osiemset dwadzieścia tysięcy sześćset czterdzieści trzy ) głosów, co stanowiło 51,84% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu Spółki w tym:

a) 1.020.500 (słownie: jeden milion dwadzieścia tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, które stanowiły 19,01 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 2.041.000 (słownie: dwa miliony czterdzieści jeden) głosów, co stanowiło 27,69 % głosów w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu; oraz

b) 1.779.643 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć sześćset czterdzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, które stanowiły 33,14 % udziału w kapitale zakładowym i uprawniały do wykonywania 1.779.643 (słownie: jeden milion siedemset siedemdziesiąt dziewięć sześćset czterdzieści trzy) głosów, co stanowiło 24,15 % głosów w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu.


W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego spółka Grupa SMT S.A posiada obecnie 4.832.028 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia osiem) akcji Spółki, które stanowią 89,99% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 6.827.528 (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 92,64% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:
a) 1.995.500 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, które stanowią 37,16% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 3.991.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, co stanowi 54,15% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu;


b) 2.836.528 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, które stanowią 52,83% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 2.836.528 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 38,49% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu.


Jednocześnie spółka Grupa SMT S.A. informuje, że w związku z powzięciem informacji o podjęciu w dniu 22 lutego 2013 roku przez Zarząd SMT Software S.A. uchwał w sprawie zamiany 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 0,10 PLN każda na akcje na okaziciela udział spółki Grupa SMT S.A. w głosach na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy SMT Software S.A. uległ zmniejszeniu o 2,65%.


Przed podjęciem uchwały o zamianie akcji imiennych uprzywilejowanych serii A na akcje na okaziciela spółka Grupa SMT S.A 4.832.028 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia osiem) akcji Spółki, które stanowią 89,99% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 6.827.528 (słownie: sześć milionów osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 92,64% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu Spółki, w tym:

a) 1.995.500 (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, które stanowią 37,16% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 3.991.000 (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy) głosów, co stanowi 54,15% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu;

b) 2.836.528 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii B i C, które stanowią 52,83% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 2.836.528 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 38,49% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu.W wyniku zamiany spółka Grupa SMT S.A. posiada obecnie 4.832.028 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia osiem) akcji Spółki, które stanowią 89,99% udziału w kapitale zakładowym i uprawniają do wykonywania 4.832.028 (słownie: cztery miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące dwadzieścia osiem) głosów, co stanowi 89,99% głosów w ogólnej liczbie głosów Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Grupa SMT S.A. informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy zakłada dalsze zwiększanie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


Ponadto, spółka Grupa SMT S.A. informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Spółki oraz, że Grupa SMT S.A. nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu w Spółce.Podstawa prawna:

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiOsoby reprezentujące spółkę:
Szymon Pura - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »