Reklama

ORPHEE (ORP): ZAWIADOMIENIE W TRYBIE ART. 160 UST. 1 USTAWY O OBROCIE

Rada Dyrektorów Orphée SA z siedzibą w Genewie, Szwajcaria („Spółka”), działając na podstawie art. 160 ust. 4 w zw. z art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („Ustawa o obrocie”), informuje iż otrzymała w dniu 19 marca 2015 r. od Pana Tadeusza Tuora pełniącego funkcję Członka Rady Dyrektorów Spółki zawiadomienie o transakcji dot. akcji Spółki.

Reklama


Treść zawiadomienia otrzymanego przez Spółkę na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie:


„Działając na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ja niżej podpisany Tadeusz Tuora, z uwagi na fakt zajmowania przeze mnie stanowiska Członka Rady Dyrektorów Orphee SA z siedzibą w Plan–les-Ouates pod Genewą („Orphee SA” lub „Spółka”) informuję, iż zawarłem transakcję zbycia akcji Spółki na rzecz Spółki w związku z prowadzoną przez Orphee SA procedurą skupu akcji własnych („Transakcja”).


W wyniku Transakcji doszło do zbycia 618.401 (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy czterysta jeden) akcji Spółki, za łączną cenę 5.503.768,90 zł (słownie: pięć milionów pięćset trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt osiem złotych 90/100), tj. 8,90 zł za jedną akcję. Do Transakcji doszło w związku z przeprowadzeniem przez Spółkę procedury skupu akcji własnych oraz zawarciem w dniu 11 marca 2015 r. umowy sprzedaży akcji w siedzibie firmy inwestycyjnej tj. Warszawa, poza obrotem zorganizowanym, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej. Do rozliczenia Transakcji doszło w dniu 13 marca 2015 r.


W wyniku Transakcji mój udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki zmienił się w sposób następujący:


1) przed zmianą posiadałem (bezpośrednio) 4.010.000 akcji Spółki, które stanowiły 10,39 % kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługiwało 4.010.000 głosów, co stanowiło 10,39 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

2) aktualnie posiadam (bezpośrednio) 3.391.599 akcji Spółki, które stanowią 8,78 % kapitału zakładowego. Z akcji tych przysługuje 3.391.599 głosów, co stanowi 8,78 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”


Podstawa prawna:

Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocieOsoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Tuora - Przewodniczący Rady Dyrektorów

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »