Reklama

URLOPYPL (URL): Zawiązanie spółki zależnej Fly.pl S.A. - raport 91

Zarząd Urlopy.pl S.A. informuje, że w dniu 10.11.2011r wraz ze Spółką zależną Holiday Planet.pl Sp. z o.o.z siedzibą w Płocku, zawiązał spółkę akcyjną pod firmą Fly.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Kapitał zakładowy spółki akcyjnej Fly.pl S.A wynosi 4.004.500,00 (cztery miliony cztery tysiące pięćset 00/100) złotych. i dzieli się na 40.045.000(słownie: czterdzieści milionów czterdzieści pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,1 (słownie: dziesięć groszy) złotych każda, w tym Emitent w kapitale zakładowym Spółki Fly.p S.A objął:

Reklama

-20.400.000 (dwadzieścia milionów czterysta tysięcy) akcji imiennych serii A, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 2.040.000,00 (dwa miliony czterdzieści tysięcy 00/100) złotych o numerach od A00000001 do A 20400000 i pokrywa je poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci 510 (słownie pięciuset dziesięciu) udziałów Fly.pl sp. z o.o. wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000277164 o wartości nominalnej o łącznej wartości nominalnej 2.040.000 (dwa miliony czterdzieści tysięcy 00/100, na rzecz Spółki w organizacji nie później niż przed upływem roku od rejestracji Spółki

- 19.640.000 (dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,1 PLN (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 1.964.000 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące 00/100) złotych o numerach od B00000001 do B19640000 i pokrywa je poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1.964.000 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące 00/100) złotych przed zarejestrowaniem Spółki na rachunek bankowy Spółki w organizacji co stanowi 99,988 % w kapitale zakładowym Spólki i dających taki sam procent głosów na walnym zgromadzeniu spółki Fly.pl S.A.

Prezesem Zarządu Spółki Fly.pl S.A z siedzibą w Warszawie, została Pani Agnieszka Gujgo będąca jednocześnie Prezesem Zarządu Spółki Urlopy.pl S.A. Rada Nadzorcza Fly.pl S.A składa się z pięciu członków tj. Wojciecha Hetkowskiego, Jacka Koralewskiego, Marianny Patrowicz, Damiana Patrowicz,Małgorzaty Patrowicz.

Obszarem działalności Spółki Fly.pl S.A jest :

1) PKD 64.20.Z Działalność holdingów finansowych

2) PKD 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych,

3) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,

4) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

5) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

6) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,

7) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

8) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych,

9) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi

(hosting) i podobna działalność,

10) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

11) PKD 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

12) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

13) PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,

14) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

15) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

16) PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki,

17) PKD 79.11.B Działalność pośredników turystycznych

18) PKD 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,

19) PKD 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,

20) PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie

indziej niesklasyfikowana,

21) PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,

22) PKD 73.11.Z Działalność agencjireklamowych,

23) PK 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w

radio i telewizji

24) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

drukowanych,

25) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach

elektronicznych (Internet),

26) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,

27) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),

28) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,

29) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,

30) PKD 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,

31) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,

32) PKD 32.99.Z Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,

33) PKD 58.11.Z Wydawanie książek,

34) PKD 58.12.Z Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych),

35) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet,

36) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków,

37) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

38) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

39) PKD 18.11.Z Drukowanie gazet

40) PKD 17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

41) PKD 18.12.Z Pozostałe drukowanie

42) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

43) PKD 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi

44) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

45) PKD 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacjiOsoby reprezentujące spółkę:
Agnieszka Gujgo - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »