Reklama

DEVORAN (DEV): Zawołanie ZWZ ViaGuara S.A. na dzień 28.06.2010 roku

Zarząd ViaGuara S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 28.06.2010 roku o godzinie 11.00 z następującym porządkiem obrad:

Reklama


1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok obrotowy 2009.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego ViaGuara S.A. w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje Spółki, z możliwością wyłączenia prawa poboru emitowanych akcji i warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu i dematerializację akcji wyemitowanych w ramach emisji nowych serii i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień jak wyżej.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podjętych uchwał.

14. Zamknięcie Zgromadzenia.


Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku do niniejszego raportu bieżącego.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Załączniki:
Ogłoszenie ZWZ VGR - 28.06.2010.pdf rozmiar: rozmiar: 101.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Grzegorz Książek - Wiceprezes Zarządu
Ewa Empacher - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: Warszawa | VIAGUARA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »