Reklama

JUJUBEE (JJB): Zestawienie zamierzonej zmiany Statutu JUJUBEE S.A., która będzie przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 11 maja 2017 r.

W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 4/2017 oraz ESPI nr 12/2017 z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie zwołania na dzień 11 maja 2017 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jujubee S.A. i projektami uchwał, w związku z zamierzoną zmianą Statutu Jujubee S.A. (Emitent) przez wymienione Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Zarząd Emitenta przedstawia poniżej §3a zatytułowany „KAPITAŁ DOCELOWY”, który zostanie dodany do obowiązującego statutu, a który otrzymuje następujące brzmienie:

Reklama§3a. KAPITAŁ DOCELOWY


1. Zarząd jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych 00/100) w drodze jednego albo kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).


2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z dniem odpowiadającym upływowi okresu trzech lat od chwili zarejestrowania przez właściwy dla Spółki Sąd Rejestrowy przedmiotowej zmiany Statutu Spółki to jest dokonanej na mocy Uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki JUJUBEE Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach z dnia 11 maja 2017 r.


3. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje na okaziciela wyłącznie za wkłady pieniężne.


4. Uchwały zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji wymagają zgody Rady Nadzorczej.


5. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki, za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie uchwały, pozbawić Akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub części.


6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warranty subskrypcyjne.


7. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego.


8. O ile przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia niniejszego Statutu nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. W szczególności Zarząd jest upoważniony do:1) Podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (NewConnect) organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub które będą zmierzały do dopuszczenia i wprowadzenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.;


2) złożenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do depozytu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub uprawnioną firmę inwestycyjną;3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dokonanie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. umowy o rejestrację akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału docelowego.


9. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego nie narusza uprawnienia Walnego Zgromadzenia do zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego w okresie korzystania przez Zarząd z tego upoważnienia”.Rada Nadzorcza Spółki została upoważniona do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany.Podstawa prawna: par. 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASOOsoby reprezentujące spółkę:
Michał Stępień - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 14 kwietnia | Jujubee | R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »