Reklama

NICOGAMES (NGS): Złożenie wniosku do Sądu o rejestrację zmian w statucie Spółki - raport 16

Zarząd Spółki Nicolas Games SA informuje, że w dniu 26 lutego 2010 roku Spółka złożyła do Sądu Rejonowego Katowice - Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wniosek o rejestrację zmian w statucie Spółki uchwalonych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 15 lutego 2010 roku. Zmiany dotyczą m.in. rejestracji podziału (splitu) akcji Spółki oraz zniesienia uprawnień dla Akcjonariuszy.


W Statucie Spółki wprowadzono następujące zmiany:


§ 7 ust. 1

Reklama

dotychczasowe brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.320.560,00 (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na:

a. 550.000 (pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

b. 160.280 (sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

c. 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

d. 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,

e. 1.160.280 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemdziesiąt) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda."

obecne brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.320.560,00 (dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt) złotych i dzieli się na:

a. 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

b. 3.205.600 (trzy miliony dwieście pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,05zł (pięć groszy) każda,

c. 6.000.000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda,

d. 3.000.000 (trzy miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy)

każda,

e. 23.205.600 (dwadzieścia trzy miliony dwieście pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,05 zł (pięć groszy) każda."


§ 13

dotychczasowe brzmienie:

"1. Członków Zarządu z wyjątkiem Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

2. Prawo powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu ma akcjonariusz Tomasz Majka.

3. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat."

obecne brzmienie:

"1. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

2. Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji, która wynosi 5 lat."


§ 19

dotychczasowe brzmienie:

"1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Do czasu wprowadzenia Spółki do obrotu publicznego akcjonariusz Tomasz Majka ma prawo wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej, natomiast akcjonariusz GOADVISERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo wyboru trzech Członków Rady Nadzorczej.

3. Po wprowadzeniu Spółki do obrotu publicznego Akcjonariusz Tomasz Majka ma prawo wyboru jednego Członka Rady Nadzorczej, akcjonariusz GOADVISERS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma prawo wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej, natomiast pozostali akcjonariusze mają prawo wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej.

4. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat.

5. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej."

obecne brzmienie:

"1. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

2. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 5 lat.

3. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej."


§ 27

dotychczasowe brzmienie:

"1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w miejscowości siedziby Spółki, w Sosnowcu, w Siemianowicach Śląskich, w Katowicach lub w Warszawie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd za pomocą zaproszeń zawierających szczegółowy porządek obrad, wysyłanych do akcjonariuszy drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na co najmniej trzy tygodnie przed datą planowanego Walnego Zgromadzenia.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały jeżeli kapitał zakładowy jest na nim reprezentowany w 70%.

4. W sytuacji gdy Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie mogło się skutecznie odbyć wobec braku quorum przewidzianego w pkt. 3, Zarząd może zwołać Zgromadzenie ponownie za pomocą zaproszeń zawierających ten sam szczegółowy porządek obrad wysyłanych do akcjonariuszy drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na co najmniej dwa tygodnie przed datą planowanego Walnego Zgromadzenia.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane zgodnie z procedurą przewidzianą w pkt.4 jest ważne i może podejmować skuteczne uchwały bez względu na ilość reprezentowanego na Zgromadzeniu kapitału."

obecne brzmienie:

"1. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może odbywać się w miejscowości siedziby Spółki, w Sosnowcu, w Siemianowicach Śląskich, w Katowicach lub w Warszawie.

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować skutecznie uchwały

bez względu na ilość reprezentowanego na Zgromadzeniu kapitału."
Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Uchwały nr 147/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 1 marca 2007r. z późn. zm. "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect."
Osoby reprezentujące spółkę:
Tomasz Majka - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »