Reklama

CODEADDICT (CDT): Zmiana adresu emitenta oraz rejestracja przez sąd zmiany statutu emitenta - raport 8/2020

Zarząd Bit Evil S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym na podstawie odpisu elektronicznego KRS powziął informację o rejestracji w dniu 15.05.2020 r. przez Sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany adresu siedziby Emitenta.

Poprzednia siedziba Spółki znajdowała się przy ul. Adama Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa. Obecna siedziba Spółki znajduje się przy ul. Piekary 12A lok. 4P, 61-823 Poznań. Jednocześnie Emitent wskazuje, że Sąd błędnie zarejestrował kod pocztowy, jako 61-832, Spółka niezwłocznie złoży w KRS wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki.

Reklama


Zmianie uległ § 3 Statutu Emitenta. Dodano również § 10a.

Dotychczasowe brzmienie:

- § 3

„Siedzibą Spółki jest Warszawa”

Nowe brzmienie:

- § 3

„Siedzibą Spółki jest Poznań”

- § 10a

„1.Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 970.000,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 1.940.000 (słownie: jeden milion dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda („Kapitał Docelowy”).

2. Zarząd Spółki może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, poprzez dokonanie jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (słownie: trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany niniejszego statutu dokonanej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 6 z dnia 15 listopada 2019 r.

4. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeks spółek handlowych.

5. Zarząd jest uprawniony do określania ceny emisyjnej nowych akcji za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w formie pisemnej oraz określenia wielkości emisji oraz do określenia podmiotów uprawnionych do nabycia nowych akcji.

6. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

7. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego.

8. W granicach obowiązującego prawa, Zarząd Spółki decyduje samodzielnie o wszystkich pozostałych sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia. W szczególności, lecz niewyłącznie, Zarząd Spółki jest uprawniony do: a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji; b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji; c. ubiegania się o wprowadzenie akcji do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect”.

Niniejsze zmiany Statutu Emitenta zostały przyjęte odpowiednio Uchwałą nr 7 oraz 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbyło się dnia 15.11.2019 r.

Aktualna wersja jednolita treści Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 15 oraz §3 ust 1 pkt 2 oraz §4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące spółkę:
Gianluca Acquasanta-Rassumowski - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »