Reklama

AQUAPOZ (AQA): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 6

Zarząd Spółki AQUA Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu informuje, że wpłynął wniosek akcjonariusza reprezentującego ponad 1/20 kapitału z żądaniem umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA AQUA S.A. w dniu 22 czerwca 2017 roku.


We wniosku Akcjonariusz napisał:

„Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwracam się do Spółki z żądaniem umieszczenia następujących spraw w porządku obrad ZWZ:

a) podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia

Reklama

b) podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki”


Wniosek został uzasadniony następująco:

„Wycena rynkowa Spółki w wysokości 5,66mln zł (po kursie 6,6zł za akcję z dnia 29 maja 2017r.) nie odzwierciedla jej godziwej wartości. Skup akcji ze środków przekazanych z kapitału zapasowego (na koniec I kwartału 2017r. wysokość kapitału zapasowego wynosiła 6.385.320,59zł) nie wpłynie negatywnie na funkcjonowanie Spółki, w szczególności gdy skup akcji może odbywać się dwóch lub więcej etapach. Spółka posiada wysoką płynność (na koniec I kwartału 2017r. kapitał obrotowy wyniósł 6.908.692,60zł) w odniesieniu do posiadanych zobowiązań (na koniec I kwartału 1,424.974,42zł). Warto zaznaczyć, że akcjonariusze ostatnimi czasami nie mają powodów do zadowolenia, gdyż kurs akcji na przestrzeni roku spadł z ok. 12zł za akcję do poziomu 6,6zł za jedną akcję. Pragnę podkreślić, że Spółka w ramach oferty prywatnej przeprowadzonej w dniach 9-19 lipca 201 Or. dokonała sprzedaży 90.000 akcji po cenie 14zł za akcję, uzyskując 1.260.000zł. Akcje w ramach oferty zostały objęte przez 59 podmiotów, które przez 7 lat zanotowali ponad 50% stratę na akcjach.

Mając powyższe na uwadze zasadność zgłoszonych projektów uchwał jest w pełni uzasadniona.”


Akcjonariusz załączył projekty dwóch uchwał, których treść, po scaleniu z wcześniej ogłoszonymi, stanowi załącznik do komunikatu.


W związku z tym żądaniem Zarząd AQUA S.A. uzupełnił porządek obrad o punkty proponowane przez Akcjonariusza nadając im nr 14 i 15 i zmieniając numer pkt 14 na 16, a do projektów uchwał dołączył dwie proponowane uchwały.


Zaktualizowany tekst projektów uchwał, oraz zmieniony formularz dla Akcjonariuszy stanowią załączniki do raportu. Zaktualizowany porządek obrad przedstawiono poniżej.


PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przedstawienie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Przedstawienie przez Zarząd: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2016.

7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę za rok 2016.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2016.

12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.

14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia.

15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Spółki.

16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Józef Andrzej Kozikowski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »