Reklama

FOTOVOLT (FVE): Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 11 marca 2015 roku - raport 9

Zarząd Spółki Investment Fund Managers S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 18 lutego 2015 roku otrzymał od Akcjonariusza Emitenta posiadającego akcje stanowiące co najmniej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, zgłoszone w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie dotyczące uzupełnienia pkt 10 porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 11 marca 2015 roku, poprzez wprowadzenie do wskazanego punktu dodatkowo podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Reklama


Proponowane brzmienie pkt 10 porządku obrad:

„Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.”


W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad (poprzez uzupełnienie pkt. 10), który z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza przedstawia się następująco:


1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.

7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 i wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Investment Fund Managers S.A. za rok obrotowy 2014.

8. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

9. Podjęcie uchwał w sprawach udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 do wypłaty dla akcjonariuszy oraz w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy oraz podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

12. Zamknięcie obrad.


Z uwagi na terminowe wniesienie przez Akcjonariusza opisanego powyżej żądania, w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje ujednoliconą treść projektów uchwał po zmianie dokonanej w związku z żądaniem Akcjonariusza, ujednolicony tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz ujednolicony wzór pełnomocnictwa, uwzględniające nowy porządek obrad.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Izabela Piecuch-Jawień - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »