Reklama

PROPERTYF (PLE): Zmiana prognozy zysku na rok 2014/ Changing the profit forecast for the year 2014 - raport 91

Zarząd spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości przyjętą w dniu 20.08.2014 roku przez Zarząd zmianę prognozy zysku na rok 2014, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 49/2014 w dniu 12 czerwca 2014 roku. W wyżej powołanym raporcie Emitent prognozował zysk netto jednostkowy spółki Leasing-Experts S.A. na kwotę 700.000,00 zł. (słownie: siedemset tysięcy złotych). Zmiana związana jest z rozwojem funduszu leasingowego specjalizującego się w finansowaniu transakcji leasingu nieruchomości oraz nabyciem przez Leasing-Experts S.A. 99,99% udziałów spółki AIRCRAFT Lease Poland Sp. z o.o. a tym samym stworzeniu Grupy Kapitałowej. Wobec powyższego Zarząd Spółki zmienia wartość prognozy zysku netto, odnosząc go jednocześnie do skonsolidowanego wyniku generowanego przez Grupę Kapitałową (a tym samym odwołując prognozę dla zysku jednostkowego).

Reklama

Niniejszym Zarząd informuje, iż aktualna prognoza skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 wynosi 1.000.000,00 zł. (słownie: jeden milion złotych).

Zgodnie z założeniami Zarządu, osiągnięcie wskazanego wyniku będzie możliwe poprzez osiągnięcie wyższej marży na działalności brokerskiej w okresie 2014 roku w porównaniu do 2013 roku, realizację znacznych przychodów z funkcjonowania funduszu leasingowego specjalizującego się w transakcjach leasingu nieruchomości oraz z planowanych przychodów

realizowanych przez spółkę zależną Aicraft Lease Poland Sp z. o.o. specjalizującej się w finansowaniu statków powietrznych.

Spółka będzie dokonywała oceny możliwości realizacji niniejszej prognozy w okresach kwartalnych, która będzie miała miejsce w raportach kwartalnych Emitenta.

Jednocześnie Zarząd zaznacza, że opublikowane raportem bieżącym 9/2014 z dnia 12 lutego 2014 roku szacunki wyników finansowych, nie są prognozami Zarządu Emitenta, a jedynie prognozami firmy konsultingowej w oparciu o które, została przeprowadzona wycena sporządzona w celu ustanowienia zabezpieczenia obligacji serii A na akcjach Emitenta, a która zostały sporządzone na bazie m. in. informacji otrzymanych od Spółki.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 15) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The Management Board of Leasing –Experts S.A. with its registered office in Wrocław ("the Issuer", "the Company") hereby publishes, adopted on 20.08.2014 by the Board, the message about the change in earnings forecasts for 2014, which the Issuer informed in the current report No. 49/2014 on June 12, 2014. In the above-cited report the Issuer predicted net profit of the company unit Leasing-Experts S.A. the amount of PLN 700,000.00 (seven hundred thousand zlotych). The change is related to the development of the leasing company specializing in financing real estate leases and lease-purchase by Experts SA 99.99% of the shares AIRCRAFT Lease Poland Sp. z o.o. and thus the creation of the Capital Group. Accordingly, the Company's Board changes the value of the net profit forecast, applying it simultaneously to the consolidated profit generated by the Capital Group (and thus referring forecast for separate profit).

The Management Board informs that the current forecast consolidated net profit of the Capital Group of the Issuer for the year 2014 amounts to PLN 1,000,000.00 (in words: one million zlotych).

According to the Board’s assumptions, achieving the result indicated would be possible by achieving higher margins on brokerage activities during 2014 compared to 2013, the implementation of significant revenues from functioning of the leasing company specializing in leasing transactions, real estate and planned revenue implemented by a subsidiary AIRCRAFT Lease Poland Sp. z o.o. specializing in the financing of aircraft.

The Company will assess the feasibility of this forecast on a quarterly basis, which will be place in the quarterly reports of the Issuer.

The Management Board points out that published in the current report 9/2014 of February 12, 2014, the estimated financial results are not forecasts of the Board of the Issuer, and the only consulting firm forecasts on the basis of which the valuation was made in order to establish secure bonds series A on Issuer’s shares and which have been prepared on the basis of, inter alia, information received from the Company.


Legal basis:

§ 3, item 2, section 15) of the Exhibit no. 3 to the Alternative Trading System Rules "Current and pPeriodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect MarketOsoby reprezentujące spółkę:
Marcin Pawłowski - Prezes Zarządu/ CEO

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »