Reklama

HFTGROUP (HFT): Zmiana siedziby Spółki i rejestracja zmian w Statucie - raport 3

Zarząd DFP Doradztwo Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Spółką”), niniejszym informuje, o powziętej w dniu dzisiejszym informacji, że na mocy stosownego postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 29 kwietnia 2015 roku, w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym dla Spółki (numer KRS: 0000290214) dokonano:

Reklama


(1) rejestracji zmiany siedziby Spółki z dotychczasowej w Łodzi na Warszawę, tym samym zmianie uległ adres Spółki na następujący:

DFP Doradztwo Finansowe S.A.

ul. Prosta 51

00-838 Warszawa


(2) rejestracji zmiany postanowień § 10 ust. 1 Statutu Spółki, dokonanej mocą postanowień uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15 grudnia 2014 roku (treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 15 grudnia 2014 roku została opublikowana przez Spółkę w drodze raportu bieżącego EBI Nr 25/2014 z dnia 15 grudnia 2014 roku).


Dotychczasowe brzmienie zmienionego § 3 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Łódź.”


Aktualne brzmienie zmienionego § 3 Statutu Spółki:

„Siedzibą Spółki jest Warszawa”.

Dotychczasowe brzmienie zmienionego § 10 ust. 1 Statutu Spółki:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.768.600 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 47.686.000 (czterdzieści siedem milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym na:

1) 3.000.000 (trzy miliony) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1 o numerach od 0000001 do 3000000, o łącznej wartości nominalnej 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych);

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);

3) 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych);

4) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);

5) 697.000 (sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 69.700 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych);

6) 6.289.000 (sześć milionów dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 628.900 zł (sześćset dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset złotych);

7) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);

8) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych);

9) 26.000.000 (dwadzieścia sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 2.600.000 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych);

10) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o łącznej wartości nominalnej 120.000 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych).”


Aktualne brzmienie zmienionego § 10 ust. 1 Statutu Spółki:


„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.768.600 zł (cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych) i jest podzielony na 476.860 (czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda akcja, w tym na:

1) 86.970 (osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 869.700 zł (osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych);

2) 389.890 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 000001 do 389890, o łącznej wartości nominalnej 3.898.900 zł (trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych).”


Teks jednolity Statutu Spółki ustalony przez Radę Nadzorczą Spółki na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi Załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1, § 3 ust. 2 pkt 5) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Walicki - Prezes Zarządu
Cezary Nowosad - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »