Reklama

IPODS (IOD): Zmiana statutu planowana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r.

Zarząd IPO Doradztwo Strategiczne S.A. (Spółka) informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki zwołanym na dzień 30 czerwca 2013 r. planowana jest zmiana Statutu Spółki zgodnie z którą zmianie ulegnie treść § 3a.

Reklama


Dotychczasowe brzmienie § 3a Statutu

"§ 3a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 30.000zł (trzydzieści tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 300.000 (trzysta tysięcy) zwykłych akcji na okaziciela ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:

1) upoważnienie określone w niniejszym §3a zostało udzielone na okres do dnia 6 czerwca 2014 roku;

2) akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zarrian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

3) cenę emisyjną akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego ustali Zarząd w uchwale o podwyższeniu kapitału docelowego w ramach niniejszego upoważnienia;

4) cena emisyjna akcji nie może być niższa niż 12zł (dwanaście złotych);

5) uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

6) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

7) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

8) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji;

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach Kapitału Docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."


Proponowane brzmienie § 3a Statutu:

"§ 3a

Zarząd jest upoważniony do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 97.500zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela ("Kapitał Docelowy"), na następujących zasadach:

1) upoważnienie określone w niniejszym § 3a, zostało udzielone na okres do dnia 30 czerwca 2015 roku;

2) Akcje wydawane w ramach Kapitału Docelowego mogą być obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne;

3) Cena emisyjna akcji wydawanych w ramach Kapitału Docelowego nie może być niższa niż trzymiesięczna średnia arytmetyczna kursu akcji spółki, pomniejszona o 20% dyskonta;

4) Uchwała Zarządu podjęta w ramach statutowego upoważnienia udzielonego w niniejszym paragrafie zastępuje uchwalę Walnego Zgromadzenia w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego;

5) Zarząd jest upoważniony do wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy; uchwała Zarządu w tej sprawie wymaga zgody Rady Nadzorczej;

6) Zarząd jest upoważniony do emitowania warrantów subskrypcyjnych imiennych lub na okaziciela uprawniających ich posiadacza do zapisu lub objęcia akcji w ramach Kapitału Docelowego z wyłączeniem prawa poboru (warranty subskrypcyjne);

7) Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

b) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa,

c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa;

d) zmiany statutu w zakresie związanym z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego i ustalenia tekstu jednolitego obejmującego te zmiany."


Szczegółowa podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Ostrowski - Wiceprezes Zarządu
Łukasz Piasecki - Prokurent

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »