Reklama

GREMPCO (GRM): Zmiana statutu spółki


Reklama

Zarząd Spółki GREMPCO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości dotychczas obowiązujące oraz nowe brzmienie §18 statutu Spółki, nadane w dniu 16 czerwca 2011 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.Treść §18 statutu Spółki po zmianie:


"§18


1. Rada Nadzorcza liczy co najmniej 3 (trzech) i co najwyżej 5 (słownie: pięciu) członków.


2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat.


3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie, które powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.


4. Akcjonariusz-Założyciel ma prawo do powołania 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej - bez względu na to, ile osób wchodzi w skład Rady Nadzorczej danej kadencji. Akcjonariusz-Założyciel może w każdym czasie odwołać powołanych przez siebie Członków Rady Nadzorczej.


5. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji liczy 3 (trzy) osoby i powołana zostaje w całości przez Akcjonariusza-Założyciela.


6. Jeżeli Akcjonariusz-Założyciel odwoła powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej i nie powoła w ciągu kolejnych trzech miesięcy w miejsce odwołanych osób innych członków Rady Nadzorczej, wskutek czego Rada Nadzorcza nie może wykonywać swoich obowiązków, to wówczas skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz-Założyciel może odwołać wówczas członków Rady Nadzorczej powołanych w powyższej sytuacji przez Walne Zgromadzenie, jednakże może to uczynić dopiero po roku od ich powołania i z jednoczesnym uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej.


7. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio w razie niepowołania przez Akcjonariusza-Założyciela członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w terminie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji, przy czym Akcjonariusz-Założyciel może skutecznie powołać członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jeżeli o dokonanym wyborze zawiadomi przed tym terminem Zarząd, a po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa wyżej, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do realizacji porządku obrad przewidującego wybór Rady Nadzorczej.


8. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może postanowić o zmianie liczebności składu Rady Nadzorczej.


9. Niezależnie od postanowień ust. 1-8 w okresie, gdy Spółka posiada status spółki publicznej, Rada Nadzorcza liczy 5 (pięć) osób."Treść §18 statutu Spółki przed zmianą:


"§ 18


1. Rada Nadzorcza liczy co najmniej 3 (trzech) i co najwyżej 5 (słownie: pięciu) członków.


2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (słownie: pięć) lat.


3. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego paragrafu liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie, które powołuje i odwołuje członków Rady Nadzorczej.


4. Akcjonariusz-Założyciel ma prawo do powołania 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej - bez względu na to, ile osób wchodzi w skład Rady Nadzorczej danej kadencji. Akcjonariusz-Założyciel może w każdym czasie odwołać powołanych przez siebie Członków Rady Nadzorczej.


5. Rada Nadzorcza pierwszej kadencji liczy 3 (trzy) osoby i powołana zostaje w całości przez Akcjonariusza-Założyciela.


6. Jeżeli Akcjonariusz-Założyciel odwoła powołanych przez siebie członków Rady Nadzorczej i nie powoła w ciągu kolejnych trzech miesięcy w miejsce odwołanych osób innych członków Rady Nadzorczej, wskutek czego Rada Nadzorcza nie może wykonywać swoich obowiązków, to wówczas skład Rady Nadzorczej może być uzupełniony przez Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz-Założyciel może odwołać wówczas członków Rady Nadzorczej powołanych w powyższej sytuacji przez Walne Zgromadzenie, jednakże może to uczynić dopiero po roku od ich powołania i z jednoczesnym uzupełnieniem składu Rady Nadzorczej.


7. Postanowienie ust. 6 stosuje się odpowiednio w razie niepowołania przez Akcjonariusza-Założyciela członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji w terminie do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez Radę Nadzorczą poprzedniej kadencji, przy czym Akcjonariusz-Założyciel może skutecznie powołać członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, jeżeli o dokonanym wyborze zawiadomi przed tym terminem Zarząd, a po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia, o którym mowa wyżej, Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przed przystąpieniem przez Walne Zgromadzenie do realizacji porządku obrad przewidującego wybór Rady Nadzorczej.


8. W czasie trwania kadencji Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie może postanowić o zmianie liczebności składu Rady Nadzorczej."
Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Osoby reprezentujące spółkę:
Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: 18+ | NewConnect | +18

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »