Reklama

BORUTA (BRU): Zmiana Statutu Spółki

W związku z przeprowadzoną ofertą publiczną Akcji serii B, Zarząd Boruta-Zachem S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 22 maja 2015 r. złożył oświadczenie w formie aktu notarialnego o wysokości kapitału zakładowego objętego w ramach emisji Akcji serii B oraz podjął uchwałę nr 2/05/2015 w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki (”Statut”)

Reklama


Zgodnie z treścią złożonego oświadczenia, kapitał zakładowy objęty w wyniku emisji Akcji serii B wynosi 2.179.132,60 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 60/100) i dzieli się na 21.791.326 (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od B 1 do B 21.791.326, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, tj. o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2.179.132,60 zł (dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści dwa złote 60/100).

Jednocześnie, podejmując uchwałę nr 2/05/2015, Zarząd dookreślił wysokość kapitału zakładowego Spółki na kwotę 16.136.647,60 zł (szesnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 60/100), który dzieli się na :

a) 139.575.150 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000 000 001 do

A 139 575 150,

b) 21.791.326 (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00 000 001 do B 21 791 326, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.


W związku z powyższym dokonano odpowiedniej zmiany postanowienia § 3 ust.1 Statutu Spółki.

Dotychczasowe brzmienie § 3 ust.1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 957 515 zł (trzynaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset piętnaście złotych) i dzieli się na 139 575 150 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000 000 001 do A 139 575 150, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

Aktualne brzmienie § 3 ust.1 Statutu Spółki:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.136.647,60 zł (szesnaście milionów sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści siedem złotych 60/100) i dzieli się na:

a) 139.575.150 (sto trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000 000 001 do

A 139 575 150,

b) 21.791.326 (dwadzieścia jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 00 000 001 do B 21 791 326, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”

W załączeniu treść tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniająca ww. zmianę.

Powyższa zmiana wymaga zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, o czym Zarząd poinformuje w odrębnym komunikacie.

Szczegółowe informacje podsumowujące emisję Akcji serii B zostaną przekazane w odrębnym komunikacie, w trybie § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Wiesław Sażała - Prezes Zarządu
Marcin Pawlikowski - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf
Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »