Reklama

AQUATECH (AQT): Zmiana statutu Spółki - raport 13/2021

Zarząd Spółki AQT WATER S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 15.02.2021 r. powziął wiadomość, że Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie XII wydział Krajowego Rejestru Sądowego dokonał w dniu 12.02.2021 r. wpisu polegającego na zmianach Statutu Spółki wynikających z uchwały nr 15 § 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 stycznia 2021 roku.

Reklama

w następujący sposób:

Zmieniono treść § 2 ust 1.Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

„Siedzibą Spółki jest Łomża”

Zmieniono treść §5 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymał następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy wynosi nie więcej niż 354.000 zł (trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 3.540.000 (trzy miliony pięćset czterdzieści tysięcy) akcji, o wartości nominalnej po 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:

a) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od A 000001 do A 1.000.000;

b) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od B 1.000.001 do B 1.050.000;

c) 130.000 (sto trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C 1.050.001 do C 1.180.000;

d) nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 1.180.001 do nie wyższego niż D 2.360.000;

e) nie więcej niż 1.180.000 (jeden milion sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E 000001 do nie wyższego niż E 3.540.000.”

Dodano nowy § 5a Statutu Spółki w brzmieniu

„1. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 88.500 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego, w granicach określonych w Statucie Spółki („Kapitał Docelowy”).

2. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach Kapitału Docelowego wygasa z dniem 31.12.2022 r.

3. Zarząd może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach Kapitału Docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

1) określania szczegółowych zasad emisji, oferty oraz objęcia akcji;

2) podejmowania wszelkich działań związanych z dematerializacją akcji, a w szczególności do zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji;

3) podejmowania wszelkich działań związanych z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.

5. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego.

6. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach Kapitału Docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.”


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt) 2 a) i b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.Osoby reprezentujące spółkę:
Wojciech Mazurkiewicz - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »