Reklama

PFMEDICAL (PFM): Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2019 rok

Zarząd Spółki Perma-Fix Medical S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o zmianie terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za rok 2019.

Reklama


Zgodnie z raportem EBI nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku, termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 zaplanowany był na 1 czerwca 2020 roku. Nowy termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 został wyznaczony na 31 lipca 2020 roku


Zarząd wskazuje, iż powodem przesunięcia publikacji raportu rocznego są kwestie formalne dotyczące prowadzonego audytu, co z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa COVID-19 jest utrudnione ze względu na wydłużanie się wszelkich procesów biznesowych.


Jednocześnie Zarząd informuje, że w przypadku wcześniejszego zakończenia prac związanych z prowadzonym audytem, jednostkowy i skonsolidowany raport roczny zostanie przekazany we wcześniejszym terminie. O wcześniejszym przekazaniu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Zarząd poinformuje w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:
Louis Centofanti - Prezes Zarządu
Benio Naccarato - Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama