Reklama

EMMERSON (EMM): Zmiana w porządku obrad ZWZA oraz projekt uchwały zgłoszonej przez Akcjonariusza - raport 13

Zarząd Grupa Emmerson S.A. ('Spółka", "Emitent") z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 9 czerwca 2015 r. wpłynął do Spółki wniosek Akcjonariusza - Emmerson Limited, reprezentującego co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.

Reklama

W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowy punkt porządku obrad - pkt. 9 j) oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad.


1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego walnego zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru komisji powoływanej przez zwyczajne walne zgromadzenie.

5. Wybór komisji skrutacyjnej.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Przedstawienie przez zarząd sprawozdania z działalności spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014.

8. Przedstawienie przez radę nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014, sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku obrotowym 2014, sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014, a także przedstawienie przez radę nadzorczą rocznego sprawozdania z jej działalności.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2014,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2014,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. w roku 2014,

d) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Emmerson S.A. za rok obrotowy 2014,

e) pokrycia straty za rok obrotowy 2014,

f) kontynuowania przez spółkę działalności w kolejnym roku obrotowym,

g) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom zarządu spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,

h) udzielenia lub odmowy udzielenia absolutorium członkom rady nadzorczej spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2014,

i) powołania członków rady nadzorczej nowej kadencji.

j) zmiany § 5 ust. 1 statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu spółki.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia.


Poniżej Zarząd Spółki przekazuje treść projektu uchwały w związku ze zgłoszeniem przez akcjonariusza tego projektu:


Uchwała nr ….

zwyczajnego walnego zgromadzenia Grupa Emmerson S.A.

z 30 czerwca 2015 roku

w sprawie zmiany statutu spółki oraz upoważnienia rady nadzorczej do uchwalenia

tekstu jednolitego statutu spółki


Zwyczajne walne zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 5 statutu spółki uchwala, co następuje:


§ 1

W § 5 ust. 1 statutu spółki o treści:


„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 70.22.Z;

2) Leasing finansowy – PKD 64.91.Z;

3) Pozostałe formy udzielania kredytów – PKD 64.92.Z;

4) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 64.99.Z;

5) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych – PKD 66.19.Z;

6) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66.29.Z;

7) Działalność holdingów finansowych – PKD 64.20.Z;

8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z;

9) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z;

10) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery – PKD 77.33.Z;

11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z;

12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność – PKD 63.11.Z;

13) Działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;

14) Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z;

15) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;

16) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.90.Z;

17) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B;

18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z.


Po punkcie 18 zamiast kropki dodaje się przecinek i dodaje się punkty 19 i 20 w następującym brzmieniu:


19) Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek - PKD 45.11.Z),

20) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 45.19.Z;


§ 2

Udziela się radzie nadzorczej spółki upoważnienia do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Krajewski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | 9 czerwca | emmerson | projektu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »