Reklama

FINTECH (FTH): Zmiany statutu spółki - raport 18

Zarząd JDB SA informuje, że związku z podjetymi uchwałami nr 22,23,24,25,26 z dnia 19 sierpnia 2013 ZWZA postanowiło zmienić statut spółki w następujący sposób:


I.

dotychczas obowiązująca treść § 7:


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.700.000,00 (cztery miliony siedemset tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:


a) 22.400.000 (dwadzieścia dwa miliony czterysta tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 2.240.000,00 (dwa miliony dwieście czterdzieści tysięcy) złotych.

Reklama

b) 10.918.000 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych,

c) 13.682.000 ( trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych ( dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.368.200,00 ( jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych.


3. Akcje serii A są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów.


treść uchwalonych zmian § 7 Statutu Spółki:


1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.700.000,00 (cztery miliony siedemset tysięcy).

2. Kapitał zakładowy dzieli się na:

a. 10.000.000 (dziesięć milionów) uprzywilejowanych akcji imiennych Serii A1 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 (jeden milion) złotych,

b. 12.400.000 (dwanaście milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii A2 o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.240.000,00 (jeden milion dwieście czterdzieści tysięcy) złotych,

c. 10.918.000 (dziesięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 0,10 złotych (dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.091.800,00 (jeden milion dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset) złotych,

d. 13.682.000 (trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela Serii C o wartości nominalnej 0,10 złotych ( dziesięć groszy) każda oraz o łącznej wartości nominalnej 1.368.200,00 (jeden milion trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście) złotych,

3. Akcje serii A1 są uprzywilejowane w ten sposób, że na Walnym Zgromadzeniu każda z nich daje prawo do dwóch głosów.


II.

dotychczas obowiązująca treść § 13 pkt 1:


W terminie do dnia 31.10.2013r. (trzydziestego pierwszego października dwa tysiące trzynastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy)


treść uchwalonych zmian § 13 pkt 1:


W terminie do dnia 19.08.2016r. (dziewiętnastego sierpnia dwa tysiące szesnastego roku) Zarząd upoważniony jest do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 3.500.000 (trzy miliony pięćset tysięcy) złotych (kapitał docelowy)III.

dotychczas obowiązująca treść § 22 pkt 3:


Akcjonariusz SEBASTIAN BOGUS ma prawo do powoływania trzech członków Rady Nadzorczej do czasu, kiedy jego udział w kapitale zakładowym Spółki nie spadnie poniżej 50% (pięćdziesiąt procent).


treść uchwalonych zmian § 22 pkt 3:


Akcjonariusz SEBASTIAN BOGUS ma prawo powoływania trzech członków Rady Nadzorczej do czasu, kiedy jego udział w głosach z akcji Spółki nie spadnie poniżej 50% (pięćdziesiąt procent).


IV.

dotychczas obowiązująca treść § 38:


Członków Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który stanowią:

1. Sebastian Bogus- Prezes Zarządu;

2. Paweł Reng - Wiceprezes Zarządu.


treść uchwalonych zmian § 38:

Członków Zarządu powołuje Rada Nadzorcza z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który stanowią:

1. Sebastian Bogus- Prezes Zarządu;

2. Paweł Reng - Wiceprezes Zarządu


V.

dotychczas obowiązująca treść § 39:


Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki - każdy członek Zarządu samodzielnie, a w razie ustanowienia prokury - jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. Powyższe nie uchybia możliwości ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.


treść uchwalonych zmian § 39:

Spółkę reprezentują, składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki - każdy członek Zarządu samodzielnie. Dopuszcza się możliwość ustanowienia prokury oddzielnej (samoistnej) do jednoosobowej reprezentacji Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważniło Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki.


Podstawa prawna:

§ 4 ust.2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Sebastian Bogus - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »