BIOMAXIMA (BMX): Zmiany Statutu Spółki proponowane na ZWZA 30 czerwca 2020 r. - raport 20/2020

Zarząd BioMaxima S.A. informuje, że w projektach uchwał ZWZA zwołanego na 30 czerwca 2020 r. została zawarta propozycja zmiany §8 Statutu, wynikająca z konieczności uwzględnienia w Statucie przeprowadzonych już i zarejestrowanych w sądzie emisji akcji serii E i F, a także propozycja wykreślenie punktów 5-9 z §9 Statutu, w celu usunięcia wykorzystanego już kapitału docelowego

Poniżej treść proponowanych zmian i aktualna treść zapisów.


Proponowane jest brzmienie §8:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.210.000 (cztery miliony dwieście dziesięć tysięcy) złotych.

Reklama

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

80.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E

400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F

3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN (jeden złoty).

4. Akcje serii A są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 6 Statutu


Aktualne brzmienie §8:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.730.000 (trzy miliony siedemset trzydzieści tysięcy) złotych.

2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

1.440.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,

1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C,

690.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D

3. Wartość nominalna każdej akcji wynosi 1,00 PLN (jeden złoty).

4. Akcje serii A są akcjami objętymi w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o którym mowa w § 6 Statutu.


Proponowane jest usunięcie punktów 5-10 w §9 o aktualnym brzmieniu:

5. Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż400.000, 00 (słownie: czterysta tysięcy 00/100) złotych, w drodze jednego lub wielokrotnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy).

6. Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem roku od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy.

7. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.

8. Z zastrzeżeniem ust. 8 o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:

a) ustalenia ceny emisyjnej akcji, nie niższej niż 4,50 zł(cztery złote i pięćdziesiąt groszy), za jedną akcję,

b) zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji,

e) podejmowania uchwał oraz innych niezbędnych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie tych akcji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu (rynek „NewConnect") lub dopuszczenia na rynku regulowanym organizowanym w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

9. Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

10. Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej.


W związku z wykonaniem przez członków Zarządu uprawnienia do objęcia 80.000 akcji w ramach Programu Opcji Menedżerskich, a także z uprawdopodobnieniem się powstania uprawnienia dla członków Zarządu oraz pracowników Spółki do objęcia dalszych akcji w ramach Programu Opcji Menedżerskich, projekt uchwały zawiera także upoważnienie Rady Nadzorczej do wprowadzenia zmian redakcyjnych do tekstu Statutu Spółki oraz ustalenia brzmienia tekstu jednolitego Spółki, zgodnie z postanowieniami 430 § 5 i art. 453 § 1 Ksh.Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.
Osoby reprezentujące spółkę:
Łukasz Urban - Prezes Zarządu
Henryk Lewczuk - Wiceprezes Zarządu

GPW

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »