Reklama

MEDAPP (MDA): Zmiany Statutu uchwalone przez NWZ Yellow Hat S.A. w dniu 21 października 2015 r.

Zarząd Yellow Hat S.A. („Emitent”) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło, w dniu 21 października 2015 r., uchwały zmieniające treść Statutu Emitenta. Poniżej znajdują się informacje na temat dotychczas obowiązujących postanowień Statutu Emitenta oraz dokonanych zmian, które nabiorą mocy obowiązującej w momencie ich zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy.

Reklama


§ 1 Statutu Emitenta


Dotychczasowa treść:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą Yellow Hat Spółka Akcyjna.”


Zmieniona treść:

„Spółka, zwana w dalszej części niniejszego statutu „Spółką”, prowadzi działalność pod firmą MedApp Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy MedApp S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych.”


§ 8 Statutu Emitenta


Dodaje się po ust. 1 nowy ust. 1a o proponowanej treści:

„1) Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych).

2) Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w liczbie nie większej niż 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów).

3) Akcje serii E mogą zostać objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych emitowanych na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 października 2015 roku w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki.”


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sobiś - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »