Reklama

BLIRT (BLR): Zmiany w organach BLIRT S.A.

Zarząd BLIRT S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 17.06.2016 r. wpłynęły do Spółki rezygnacje Pana Jerzego Milewskiego z funkcji Prezesa Zarządu oraz Pana Mariana Popinigisa z funkcji Pierwszego Wiceprezesa Zarządu. Rezygnacje nastąpią z dniem 30 czerwca 2016r.

Reklama


Jednocześnie w dniu 17.06.2016 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie art. 368 §4 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §25 ust. 1 pkt a Statutu Spółki, powołała z dniem 1 lipca 2016 r. Pana Piotra Lassotę w skład Zarządu Spółki, powierzając mu funkcję Prezesa. Pan Piotr Lassota został powołany na wspólną kadencję, która upłynie w dniu 17 czerwca 2017 r.Pan Piotr Lassota jest doktorem biochemii. Od roku 1987 kształcił się i pracował w Stanach Zjednoczonych. Od roku 1992 związany z branżą farmaceutyczną i rozwojem nowych leków. W latach 1997-2006 pracował w Novartis Pharmaceuticals Corporation, gdzie pełnił m.in. funkcje Dyrektora Zarządzającego. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Wiceprezesa w Caliper Life Sciences. Od 2010 do 2013 pełnił funkcję CSO, szefa R&D Polpharma Biologics, Członka Zarządu Polpharma S.A. oraz Członka Zarządu Fundacji Naukowej w Polpharma S.A. W 2013 roku założył spółkę Dominus Consulting, a w roku 2014 Dominus Kinetic, w których pełni funkcję Prezesa.


W okresie ostatnich trzech lat Pan Piotr Lassota pełnił funkcję Prezesa Zarządu DEREQ Pharma Sp. z o.o., Prezesa Zarządu FCBiotech S.A., Prezesa Zarządu Biokinektica S.A. oraz Członka Rady Nadzorczej BioSeed Sp. z o.o. Pełnienie wszystkich tych funkcji zakończyło się z dniem 12 lutego 2016r. Obecnie jest współwłaścicielem i pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Dominus Kinetic Sp. z o.o. oraz jest właścicielem i Prezesem Zarządu Spółki Dominus Consulting LLC.

W okresie ostatnich pięciu lat nie było przypadków upadłości, zarządu komisarycznego ani likwidacji podmiotów, w których Pan Piotr Lassota pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego.


Pan Piotr Lassota nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta. Poza działalnością dla Emitenta Pan Piotr Lassota nie prowadzi działalności, która ma istotne znaczenie dla Emitenta. Ponadto Pan Piotr Lassota nie jest wspólnikiem konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych ani członkiem organów spółki kapitałowej ani członkiem organów jakichkolwiek konkurencyjnych osób prawnych. Nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymał sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie figuruje także w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.Jednocześnie Zarząd BLIRT S.A. informuje, że w dniu 17.06.2016 r. na podstawie §21 ust. 2 Statutu Spółki akcjonariusz Marian Popinigis, posiadający łącznie (bezpośrednio oraz pośrednio przez N50 Cyprus Ltd): 75,02% akcji Spółki i 70,05% głosów w kapitale zakładowym spółki oraz mający, zgodnie ze statutem prawo do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej, odwołał z dniem 30 czerwca 2016 r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Marcina Kapuścińskiego i powołał siebie w skład Rady Nadzorczej, na wspólną kadencję, która upłynie w dniu 29.06.2020 r., obejmując funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej. Ponadto w dniu 17.06.2016 na podstawie §21 ust. 3 akcjonariusz Jerzy Milewski, posiadający 11,47% głosów w kapitale zakładowym spółki i mający, zgodnie ze statutem prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, odwołał z dniem 30 czerwca 2016 r. z funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Milewskiego i powołał siebie w skład Rady Nadzorczej na wspólną kadencję, która upłynie w dniu 29.06.2020 r.


Pan Marian Popinigis - przedsiębiorca z wieloletnim doświadczeniem. Twórca sukcesu firmy Mercor SA – jednego z liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu w latach 1988-2008. Jeden z założycieli Spółki Biolab Sp. z o.o. (późniejszy BLIRT), Członek Zarządu i główny udziałowiec, a następnie główny akcjonariusz. Obecnie pełni także funkcję Członka Rady Nadzorczej Mercor SA., Przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Ambient-System Sp. z o.o., Członka Rady Nadzorczej Chillid Sp. z o.o., Prezesa Zarządu N50 Sp. z o.o. oraz Dyrektora N50 Cyprus Ltd. Ponadto jest wspólnikiem N50 Sp. z o.o., N50 Cyprus Ltd., Ambient - System Sp. z o.o. oraz Invenview Sp. z o.o..


Pan Jerzy Milewski - lekarz, absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Prowadził badania nad cukrzycą. Od wielu lat jest związany z branżą farmaceutyczną. W latach 1995 - 2004 był Członkiem Zarządu Izby Gospodarczej „Farmacja Polska", a w okresie 2005-2006 Przewodniczącym Rady Nadzorczej Pharmag SA. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Holdingu Farmaceutycznego SA. Jeden z założycieli Spółki Biolab Sp. z o.o. (późniejszy BLIRT), od początku jej istnienia jako Prezes Zarządu oraz udziałowiec, a następnie akcjonariusz. Obecnie pełni także funkcję Prezesa Zarządu PHARMAG S.A., Prezesa Zarządu „MP100” Sp. z o.o., Prezesa Zarządu Wan Inkaso Sp. z o.o., Prezesa Zarządu „JM Properties” Sp. z o.o., Wiceprezesa Zarządu Efmed Sp. z o.o. oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Energa Wytwarzanie”. Ponadto jest wspólnikiem „MP100” Sp. zo.o., „JM Properties” Sp. z o.o.. „3PCD” Sp. z o.o. oraz „ATP” Sp. o.o.


Panowie Jerzy Milewski i Marian Popinigis nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec działalności Emitenta, nie są wspólnikami konkurencyjnych spółek cywilnych, osobowych ani członkami organów spółki kapitałowej ani członkami organów jakichkolwiek konkurencyjnych osób prawnych. Nie prowadzą także poza Emitentem działalności, która miałaby istotne znaczenie dla Emitenta. Nie zostali skazani prawomocnymi wyrokami za przestępstwa oszustwa oraz nie otrzymali sądowego zakazu działania jako członkowie organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie figurują także w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.Po zmianach, od dnia 1 lipca 2016 r. skład Rady Nadzorczej BLIRT S.A. będzie następujący:

Józef Kur – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Wenanty Plichta – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Marian Popinigis – Sekretarz Rady Nadzorczej

Jerzy Milewski – Członek Rady Nadzorczej

Aleksander Wlezień – Członek Rady Nadzorczej


Po zmianach, od dnia 1 lipca 2016 r. skład Zarządu BLIRT S.A. będzie następujący:

Piotr Lassota – Prezes Zarządu

Witold Grabysz – Wiceprezes Zarządu ds. Badań i RozwojuPodstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Jerzy Milewski - Prezes Zarządu
Marian Popinigis - Pierwszy Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »