Reklama

MED (MEDICA PRO FAMILIA): Zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariusza - raport 15

Zarząd Spółki Medica Pro Familia SA niniejszym informuje, że w dniu 4 czerwca 2013 roku otrzymał od akcjonariusza Pani Anny Rogalskiej, posiadającej 1 000 000 akcji Spółki, tj. powyżej 1/20 kapitału zakładowego Spółki, żądanie zamieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 czerwca 2013 roku następującej sprawy:

"Zmiana wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Medica Pro Familia SA"

Treść zmienionego porządku obrad jest następująca:

1) otwarcie walnego zgromadzenia

2) wybór komisji skrutacyjnej;

Reklama

3) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia;

4) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5) sporządzenie listy obecności;

6) przyjęcie porządku obrad;

7) podjęcie uchwał:

a) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012;

b) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania, sprawozdania Zarządu z działalności w roku 2012, oraz wniosku zarządu w sprawie pokrycia straty;

c) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2012;

d) w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012;

e) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, opinii i raportu biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania, oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2012;

f) w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012;

g) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu;

h) w sprawie: pokrycia straty w kwocie 11.883,26 zł za rok 2012;

i) w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej;

j) w sprawie: zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

8) wolne wnioski;

9) zamknięcie walnego zgromadzenia.

Projekt uchwały zaproponowanej przez Panią Annę Rogalską:

Uchwała Nr _

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

MEDICA PRO FAMILIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka")

z dnia 26 czerwca 2013 roku

w sprawie zmiany wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki


§ 1

W § 1 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 8 z dnia 8 kwietnia 2013 roku, dokonuje się następującej zmiany:


a) kwotę "3 000,00 (trzy tysiące złotych) brutto" zastępuje się kwotą "1 500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) brutto", jako wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Nadzorczej


b) kwotę "2 500,00 (dwa tysiące pięćset złotych) brutto" zastępuje się kwotą "1 000,00 zł (tysiąc złotych) brutto", jako wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej


§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia z mocą od 1 czerwca 2013 roku.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Marta Jeka - Członek Zarządu
Justyna Bełdyga - Członek Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »