Reklama

THEDUST (THD): Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wprowadzone na żądanie akcjonariusza

Zarząd The Dust S.A. z siedzibą we Wrocławiu („The Dust”, „Emitent”, „Spółka”) informuje, że spółka dominująca wobec Emitenta, tj. Me & My Friends S.A. („MAMF”), w trybie art. 401 §1 KSH, wystosowała do Emitenta żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Dust zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. następujących punktów:

Reklama


- podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla pracowników (oraz współpracowników) Spółki,

- podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 w całości, a także zmiany statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego,

- podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości,

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect,

- podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D1 oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect.


W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane od MAMF projekty uchwał, o których mowa powyżej.


W konsekwencji powyższego nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2019 r. obejmuje:


1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

5) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności spółki THE DUST S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz sprawozdania finansowego THE DUST S.A. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;

6) Przedstawienie sprawozdania z wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki THE DUST S.A. w roku obrotowym 2018, oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2018;

7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;

8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.;

9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018;

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jakubowi Wolffowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018;

11) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Wagnerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Pierwszego Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018;

12) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Michałowi Młyńczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;

13) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Radosławowi Łapczyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;

14) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Jackowi Strzeleckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;

15) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Krzysztofowi Kłyszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;

16) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Panu Bartoszowi Brażewiczowi-Dosiółko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018;

17) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia programu motywacyjnego dla pracowników (oraz współpracowników) Spółki;

18) Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii D i D1 w całości, a także zmiany statutu Spółki związanej z tym warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego;

19) Podjęcie uchwały w sprawie emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii A i B uprawniających do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D i D1 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i B przez dotychczasowych akcjonariuszy w całości;

20) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;

21) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D1 oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenia akcji serii D1 do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect;

22) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Wolff - Prezes Zarządu
Krzysztof Wagner - I Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »