Reklama

MEW (MSA): Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza

Zarząd MEW S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Michała Wilkowskiego dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2013 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały.

Reklama


W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowe punkty porządku obrad - pkt. 10, 11 i 12 oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem.


1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2012 rok.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 rok.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za 2012 rok.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. w roku 2012.

12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A.za 2012 rok.

13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2012 rok.

14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.

16. Zmiana składu Zarządu.

17. Zmiana składu Rady Nadzorczej.

18. Wolne wnioski.

19. Zamknięcie obrad.


Projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad:


Uchwała nr ______

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2013/_ /__/1.


Uchwała nr ______

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:

1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości _______ zł (_________________________);

2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku zysk/stratę netto w wysokości ____________ zł (____________________________);

3) informację dodatkową;

4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych w kwocie ____________ zł (______________________);

5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie _____________ zł (_______________________).


Uchwała nr ______

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu


Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012.


Uzasadnienie:

Zważywszy, że spółka publikuje roczne sprawozdania skonsolidowane zasadne wydaje się zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej MEW S.A. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.


Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt. 4 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Wilkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »