Reklama

EMTASIA (EMA): Zmiany w Radzie Nadzorczej - raport 45

Zarząd spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent") informuje, iż w dniu 11 czerwca 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 Statutu Emitenta odwołało z pełnionej funkcji Członków Rady Nadzorczej Emitenta, Panów: Piotra Kacpra Murdzka, Krzysztofa Pawła Chodorowskiego oraz Dominika Karola Światowego. Następnie powołano na członków Rady Nadzorczej Panów: Marka Piosika, Michała Krześniaka, Juliana Christiana Alexandra Ward-Turner, Macieja Jacka Lipińskiego oraz Krzysztofa Adama Karpińskiego na okres nowej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

Reklama


Mocą Uchwały nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej na mocy art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 Statutu Emitenta powołano na Członka Rady Nadzorczej Pana Marka Piosika.

Pan Marek Piosik jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu (2003-2008) oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Ekonomicznym (2004-2010). Ukończył również studia podyplomowe Mechanizmy Funkcjonowania Strefy Euro (2011) na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (2011) oraz liczne szkolenia z zakresu zarządzania projektem i negocjacji.

Karierę zawodową powiązał z branżą IT, logistyczną oraz biznesu elektronicznego. Zagraniczne doświadczenie zdobywał w obszarze logistyki pracując w BMW AG oraz Gate Gourmet GmbH. W obszarze IT wdrażał jako konsultant system ERP Microsoft Dynamics – InCaDeA w branży motoryzacyjnej w It.Integro Sp. z o.o. będącej złotym partnerem Microsoft. W 2009 związał się z Grupą Eurocash S.A. gdzie jako project manager realizował wiele projektów w różnych spółkach grupy w obszarze logistyki, IT (SAP) oraz CRM. Od 2011 roku jest inwestorem i jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce PointPack.pl S.A., specjalizującej się w projektowaniu innowacji procesowych integrujących partnerów z branży internetowej, handlowej i kurierskiej - działających w sektorach kooperencyjnych oraz wdrażającej jako operator pocztowy nową usługę dodatkową w ogólnopolskich sieciach handlowych. Od 2013 Pan Marek Piosik jest członkiem rady nadzorczej Grawiton S.A.

Pan Marek Piosik nie wykonuje we wskazanych wyżej podmiotach działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec emitenta osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Marek Piosik nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Mocą Uchwały nr 12 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej na mocy art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 Statutu Emitenta powołano na Członka Rady Nadzorczej Pana Michała Krześniaka.

Pan Michał Krześniak jest absolwentem Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe budował współpracując lub współtworząc takie podmioty jak: BCO-Partners świadczącego usługi doradcze i finansowe, Kancelarii Finansowej Pyffel & Partners, Real Brokers sp. z o.o., Efekt doradztwo finansowe, czy Alef Nieruchomości.

Pan Michał Krześniak nie wykonuje we wskazanych wyżej podmiotach działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec emitenta osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Michał Krześniak nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Mocą Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej na mocy art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 Statutu Emitenta powołano na Członka Rady Nadzorczej Pana Juliana Christiana Alexandra Ward-Turner.

Pan Julian Ward-Turner ukończył Bournemouth University w Wielkiej Brytanii. W swojej karierze zawodowej był między innymi założycielem i dyrektorem zarządzającym Capture Promotions Ltd., Dyrektorem Generalnym LA Fitness, Dyrektorem Operacyjnym w David Lloyd Leisure oraz Dyrektrorem Generalnym w Holmes Place Eastern Europe. Obecnie Pan Julian Ward-Turner jest Dyrektorem Operacyjnym w firmie Barmonger, zajmującej się dystrybucją napojów alkoholowych za pomocą mobilnych aplikacji.

Pan Juliana Christiana Alexandra Ward-Turner nie wykonuje we wskazanych wyżej podmiotach działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec emitenta osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Juliana Christiana Alexandra Ward-Turner nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Mocą Uchwały nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej na mocy art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 Statutu Emitenta powołano na Członka Rady Nadzorczej Pana Macieja Jacka Lipińskiego.

Pan Maciej Lipiński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji (2002-2007). Ukończył również studia podyplomowe Zarządzanie IT w MŚP na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2011) oraz liczne szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i menadżerskiego. Jest certyfikowanym Project Managerem (PMI, PRINCE).

Od początku kariery zawodowej mocno związany z branżą telekomunikacyjną. Pracę zaczynał w 2007 roku w spółce TP Emitel – wiodącym operatorze naziemnej sieci radiowo-telewizyjnej, na stanowisku Specjalisty ds. Nowych Technologii badając rynek globalny pod kątem nowatorskich rozwiązań i produktów multimedialnych. W 2008 roku związał się ze spółką PayUp S.A. z grupy Eurocash S.A., gdzie odpowiadał za zarządzanie systemami informatycznymi obsługującymi sprzedaż kart pre-paid i płatności rachunków na terminalach płatniczych. Od 2009 do 2013 roku współpracował z firmą InfoTVOperator Sp. z o.o. – alternatywnym operatorem radiowo-telewizyjnym, jako Kierownik Projektu i doradca Zarządu ds. technicznych, gdzie min. koordynował budowę i utrzymanie sieci nadawczej telewizji cyfrowej. Od stycznia 2012 roku jest inwestorem i jednocześnie Prezesem Zarządu w spółce DIGIB Sp. z o.o., która dystrybuuje elektronikę użytkową oraz integruje systemy telekomunikacyjne. W sierpniu 2013 Pan Maciej Lipiński zaangażował się w powstanie i rozwój nowego alternatywnego operatora radiodyfuzyjnego BCAST Sp. z o.o., w której to firmie pełni rolę Członka Zarządu ds. techniki.

Pan Maciej Lipiński nie wykonuje we wskazanych wyżej podmiotach działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec emitenta osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Maciej Lipiński nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Mocą Uchwały nr 15 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjętej na mocy art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 Statutu Emitenta powołano na Członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Adama Karpińskiego.

Pan Krzysztof Karpiński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Zarządzanie i Marketing). Od początku swojej kariery zawodowej tj. od 1996 roku związany wyłącznie z rynkiem telekomunikacyjnym. Pan Krzysztof Karpiński posiada olbrzymie doświadczenie w zakresie sprzedaży usług telekomunikacyjnych oraz obsłudze klienta biznesowego. W trakcie pierwszego etapu kariery zawodowej pracował w spółkach telekomunikacyjnych takich jak: Tel-Energo (obecnie Exatel) (1996-1999), a następnie Netia S.A. (1999-2007), gdzie był odpowiednio odpowiedzialny za hurtową współpracę z operatorami GSM w zakresie usług transmisji danych oraz za strategię oraz rozwój klientów sektora finansowego. W 2007 roku objął stanowisko Dyrektora Sprzedaży w największym alternatywnym operatorze radiodyfuzyjnym - spółce INFO TV FM (później INFO TV Operator). Zakres prac i obowiązków dotyczył rozwoju rynku największych w Polsce nadawców publicznych i komercyjnych. W spółce INFO TV FM Pan Krzysztof Karpiński był współodpowiedzialny również za najważniejsze projekty m.in. projekt telewizji mobilnej.

W sierpniu 2013 Pan Krzysztof Karpiński zaangażował się w powstanie i rozwój nowego alternatywnego operatora radiodyfuzyjnego BCAST Sp. z o.o., w której to firmie pełni do dnia dzisiejszego funkcję Członka Zarządu ds. Sprzedaży. Pan Krzysztof Karpiński nie wykonuje we wskazanych wyżej podmiotach działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, jak również nie uczestniczy w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w innej konkurencyjnej wobec emitenta osobie prawnej jako członek jej organów.

Pan Krzysztof Karpiński nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Informacje o nowych członkach Rady Nadzorczej dostępne są na stronie:

http://www.certuscapital.pl/rada_nadzorcza,lk,3,ls,112.html


Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 załącznika nr 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Janiszewski - Prezes Zarządu
Marcin Kozak - Członek Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »