Reklama

SUMMALING (SUL): Zmiany w składzie osobowym Rady Nadzorczej i Zarządu Summa Linguae S.A.

Zarząd Summa Linguae S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu w dniu 15 października 2015 r. („NWZ”) odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Majkowskiego oraz Pana Michała Butschera. Jednocześnie NWZ do składu Rady Nadzorczej Spółki powołało Pana Pawła Mamczarek oraz Panią Marta Wiatr, której powierzona została funkcja Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

Reklama

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 15 października 2015 r. powołała w skład Zarządu Spółki Pana Michała Butschera, któremu powierzona została funkcja Wiceprezesa Zarządu Spółki.


Informacje o powołanych Członkach Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki:


Marta Wiatr

Pani Marta Wiatr do dnia 30 września 2015 r. pełniła funkcję Prokurenta Spółki. W dniu 15 października 2015 r. została powołana do Rady Nadzorczej Spółki i powierzona jej została funkcja Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. Kadencja Pani Marty Wiatr na stanowisku Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki upłynie w dniu 28 czerwca 2018 r. (pod warunkiem rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany długości trwania kadencji Zarządu wynikającej z uchwały nr 9 NWZ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

Pani Marta Wiatr posiada wyższe wykształcenie. W 2001 r. ukończyła studia na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2000 – 2004 przebywała na stypendiach naukowych i badawczych: na Uniwersytecie Carl von Ossietzky Universitat w Oldenburgu, Indiana University Bloomington Katedra Psychologii Społecznej Katedra Edukacji IUB, Humboldt Universitat w Berlinie (DAAD), Katedra Pedagogiki Rewalidacyjnej. W 2009 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Warszawskiego.

Pani Marta Wiatr posiada następujące doświadczenie zawodowe:

2003 – obecnie etat naukowo – dydaktyczny w Zakładzie Pedagogiki Społecznej Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (od 2009 r. adiunkt)

2005-2013 Członek Zarządu Fundacji im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

2007-2010 Członek Zarządu Busy B Translations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2010-2012 Prezes Zarządu Busy B Translations Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

2012 -2015 Prokurent Summa Linguae S.A., do obecnej chwili Akcjonariusz Summa Linguae S.A.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Panią Martę Wiatr nie wykonuje ona działalności poza Spółką mającej istotne znaczenie dla Spółki. Pani Marta Wiatr nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez Panią Martę Wiatr sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pani Marta Wiatr nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Marta Wiatr nie jest wpisana do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Paweł Mamczarek

Kadencja Pana Pawła Mamczarek na stanowisku Członka Rady Nadzorczej Spółki upłynie w dniu 28 czerwca 2018 r. (pod warunkiem rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany długości trwania kadencji Zarządu wynikającej z uchwały nr 9 NWZ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

Pan Paweł Mamczarek posiada wyższe wykształcenie. W 1998 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2003 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1998 – 2008 r. był zatrudniony w działach prawnych spółek Grupy Commercial Union w Polsce (obecnie Grupa Aviva). Były to spółki: Commercial Union Polska – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK SA, Commercial Union Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. W latach 2008-2010 zatrudniony w dziale prawnym Amplico Life Pierwsze Polsko-Amerykańskie Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji SA (obecnie Metlife Polska). Od 2008 r. do chwili obecnej Partner w Mamczarek i Migdalska Kancelaria Radców Prawnych Sp.p. z siedzibą w Warszawie.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Pawła Mamczarek nie wykonuje on działalności poza Spółką mającej istotne znaczenie dla Spółki. Pan Paweł Mamczarek nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez Pana Pawła Mamczarek sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Paweł Mamczarek nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Paweł Mamczarek nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Michał Butscher

Pan Michał Butscher do dnia 15 października 2015 r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W dniu 15 października 2015 r. został powołany do Zarządu Spółki i powierzona mu została funkcja Wiceprezesa Zarządu Spółki. Kadencja Pana Michała Butschera na stanowisku Wiceprezesa Zarządu Spółki upłynie w dniu 28 czerwca 2018 r. (pod warunkiem rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie zmiany długości trwania kadencji Zarządu wynikającej z uchwały nr 8 NWZ w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego).

Pan Michał Butscher posiada wyższe wykształcenie. W latach 1993-1997 był studentem Szkoły Głównej Handlowej, w latach 1993-1995 był również studentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył następujące kierunki: Finanse i Bankowość, Menedżerski, Zarządzanie i Marketing.

Pan Michał Butscher posiada następujące doświadczenie zawodowe:

2008 – 2015 Założyciel, Wiceprezes Zarządu - Fundusz Hipoteczny Dom SA [GPW ASO, usługi finansowe, nieruchomości]

1995 – obecnie Busy B Services [działalność gospodarcza]; w okresie 1995 – 2001: biuro tłumaczeń, szkoła języka angielskiego – odpowiedzialny za sprzedaż, marketing, produkcję; po 2001 działalność doradcza w obszarach strategii, sprzedaży, negocjacji, finansów

2011 – 2011 Członek Rady Nadzorczej - Miraculum SA [GPW, branża kosmetyczna]

2006 – 2008 Założyciel, Członek Zarządu - 2 M Fund Sp. z o.o. [fundusz inwestujący w nieruchomości]; odpowiedzialny za pozyskiwanie nieruchomości, zarządzanie portfelem, sprzedaż

2007 – 2007 Członek Rady Nadzorczej - Foksal NFI [później BBI Zeneris – GPW, energia odnawialna]

2001 – 2007 Prezes Zarządu - Busy B Translations Sp. z o.o.; odpowiedzialny za sprzedaż, marketing, produkcję, new business

2000 – 2001 Prezes Zarządu - Webovnia Sp. z o.o. [agencja interaktywna]; odpowiedzialny za sprzedaż, marketing, new business

2000 – 2001 Członek Zarządu - Translatornia Sp. z o.o. [biuro tłumaczeń]; odpowiedzialny za sprzedaż, marketing, new business

1999 – 1999 Director of advertising sales - Vision Puplishing Group – wydawca miesięcznika „Pieniądz”- odpowiedzialny za sprzedaż powierzchni reklamowej.

Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez Pana Michała Butschera nie wykonuje on działalności poza Spółką mającej istotne znaczenie dla Spółki. W okresie ostatnich 3 lat Pan Michał Butscher był lub nadal jest członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem następujących spółek:

2011 – obecnie Akcjonariusz Summa Linguae S.A., 2011-2015 Przewodniczący Rady Nadzorczej Summa Linguae S.A.,

2011 – obecnie Udziałowiec, Director – Potemma Limited

2011 - obecnie Akcjonariusz, 2011 – 2015 Wiceprezes Zarządu Fundusz Hipoteczny Dom SA z siedzibą w Warszawie.

Pan Michał Butscher nie został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat. Nigdy nie zaistniała sytuacja otrzymania przez Pana Michała Butscher sądowego zakazu działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego. Nie istniały także przypadki upadłości lub zarządu komisarycznego, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których pełnił funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego. Pan Michał Butscher nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Michał Butscher nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Krzysztof Zdanowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »