Reklama

CZARNKOW (BRO): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta - raport 8

Zarząd Spółki Browar Gontyniec S. A. z siedzibą w Kamionce („Spółka”, „Emitent”), działając na podstawie § 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, niniejszym informuje, iż w dniu 13 lutego 2015 r. nastąpiły opisane poniżej zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.


W dniu 13 lutego 2015 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta, podjęło Uchwały o powołaniu Pani Joanny Klimczyk (Uchwała nr 4 z 13.02.2015 r.), Pani Beaty Szwarc (Uchwała nr 5 z 13.02.2015 r.) i Pana Krzysztofa Szwarc (Uchwała nr 3 z 13.02.2015 r.) do składu Radu Nadzorczej.

Reklama


Ponadto na podstawie uprawnienia wskazanego w statucie Spółki, tj. w trybie § 14.2 litera (a) Akcjonariusz Emitenta Black Lion Fund S. A. złożył spółce w dniu 13 lutego 2015 r. oświadczenie, na podstawie którego powołał Pana Andrzeja Szwarca i Pana Jacka Siwka na członka Rady Nadzorczej Emitenta, ze skutkiem od dnia 14.02.2015 r.


W związku z powyższym skład Rady Nadzorczej Emitenta przedstawia się następująco:

- Pan Andrzej Szwarc – Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Jacek Siwek – Członek Rady Nadzorczej;

- Pani Joanna Klimczyk – Członek Rady Nadzorczej;

- Pani Beata Szwarc – Członek Rady Nadzorczej;

- Pan Krzysztof Szwarc – Członek Rady Nadzorczej.


Jednocześnie Zarząd Emitenta, niniejszym przekazuje życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej Emitenta, powołanych do pełnienia funkcji w dniu 13 lutego 2015 r.


Andrzej Szwarc – Członek Rady Nadzorczej


Pan Andrzej Szwarc jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). Ukończył ponadto studia Concordia University w Montrealu oraz INSEAD-Fontainebleau. Od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie jest aktywnym inwestorem.


Doświadczenie zawodowe:

- 1984 - 1989 - pracownik CHZ AGROS (Dział Kakao),


- 1989 - 2009 pracuje w firmach których jest współzałożycielem,

- 1989 - 1991 PEPS Sp. z o.o.(handel ziarnem kakaowym),

- 1991 - 1995 dyrektor handlowy Distribution & Merchandising Services Sp z oo, (DMS); firma wprowadzała na rynek polski firmy: Masterfoods, Knorr, Tchibo, Nestle , dystrybutor wielu marek spożywczych.

- w okresie od 1992 do 1994 oddelegowany do pracy w TCHIBO Warszawa Sp. z o.o. (p.o. Dyrektor Handlowy),

- 1994-1997 ABCO Sp. z o.o. (później McLane Polska Sp. z o.o., od 2008 w grupie Eurocash) – Dyrektor Generalny, sprzedaż hurtowa towarów spożywczych,

- od 1997 do 1998 Costcutter Grupa Detalistów SA - Dyrektor Generalny,

- od 1998 do 1999 FARMFOOD SA (obecnie Sokołów SA) - vce Prezes zarządu ds. Handlu i Marketingu (akcjonariusz spółki),

- od 1999 – 2009 Product Promotion Sp. z o.o. - specjalista ds. rynków terminowych, dyrektor finansowy; handel ziarnem kakaowym i kawowym.


Udział w radach nadzorczych:

- 2002 - 2009 członek Rady Nadzorczej WAWEL SA (akcjonariusz spółki),


- 2006 - 2013 Przewodniczący Rady Nadzorczej Rolimpex Nasiona SA (akcjonariusz spółki),

- 2014 - obecnie, członek Rady Nadzorczej IMPACT Clean Power Technology SA (akcjonariusz spółki),

- 2014 - obecnie członek Rady Nadzorczej Eutherm Sp z o.o. (udziałowiec spółki),


- 2012 - obecnie, członek Rady Fundacji „Oswoić Świat”; Misją Fundacji „Oswoić Świat” jest niesienie profesjonalnej pomocy dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami i ich rodzinom; wypracowanie systemowych rozwiązań, które przyczynią się do poprawy jakości ich życia.


Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Andrzej Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Andrzej Szwarc nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karany.


Jacek Siwek – Członek Rady Nadzorczej


Jacek Siwek, z wykształcenia ekonomista, absolwent wydziału Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH).

Bezpośrednio po studiach, w 1989 roku podjął prace w Przedsiębiorstwie Handlu Zagranicznego Agros, a następnie w holenderskiej firmie dystrybucyjnej DMS.


Od 1991 do 2010 roku związany z British American Tobacco, w której to firmie pełnił funkcję Prezesa British American Tobacco Polska S.A. oraz funkcje kierownicze w oddziałach koncernu w USA, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Belgii. W tym okresie pełnił również funkcję członka regionalnego zarządu firmy, oraz zasiadał w audit committee BAT Polska S.A. i w komitetach regionalnych.

W różnych okresach zasiadał również w zarządzie Konfederacji Producentów Papierosów UE, był członkiem londyńskiego Chatham House i Wiceprezesem Brytyjskiej Izby Handlowej w Belgii.

Posiada znaczne doświadczenie inwestycyjne i restrukturyzacyjne na dużą skale w Polsce i za granica, nabyte zarówno ze względu na działalność w ramach British American Tobacco, jak i własną działalność inwestycyjna, w tym w Polsce w charakterze znaczącego i aktywnego inwestora w przeszłości w spółce Rolimpex Nasiona S.A., obecnie w spółkach IMPACT Clean Power Technology S.A. i Eutherm Sp. z o.o.


Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Jacek Siwek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Jacek Siwek nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karany.


Joanna Klimczyk – Członek Rady Nadzorczej


Pani Joanna Klimczyk jest absolwentem Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Opolskiego, specjalność nauczycielska. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę zawodową. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu nauczania języka angielskiego w Podyplomowym Centrum Kształcenia Ustawicznego „Andragog” w Opolu.


Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pani Joanna Klimczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Pani Joanna Klimczyk nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karana.


Beata Szwarc – Członek Rady Nadzorczej


Lekarz stomatolog. Partner Klinki SMILE MAKERS Beata Szwarc, Paweł Cichosz Praktyka Stomatologiczna Spółka Partnerska z siedzibą w Warszawie. . Od 15 lat samodzielnie inwestuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.


Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pani Beata Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pani Beata Szwarc nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karana.


Krzysztof Szwarc – Członek Rady Nadzorczej


Od 2007 r. na emeryturze.


W przeszłości pełnił funkcje:

- Dyrektor Naczelny CHZ IMPEXMETAL

- Prezesa Zarządu BRE Bank S.A. (1986-1998)

- Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Bank S.A. (1998-2007)


Uczestnictwo w spółkach kapitałowych:

- akcjonariusz Rolimpex Nasiona S.A .(do 2013 roku),

- akcjonariusz IMPACT Clean Power Technology S.A. (obecnie),

- akcjonariusz i członek Rady Nadzorczej Eutherm Sp. z o. o. (obecnie).


Od początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych S. A. w Warszawie jest jej aktywnym inwestorem.


Zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, Pan Krzysztof Szwarc nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Pan Krzysztof Szwarc nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie karany.


Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.Osoby reprezentujące spółkę:
Robert Klimczyk - Prezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »