Reklama

PLANETB2B (P2B): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Zarząd spółki Produkty Klasztorne S.A. z siedzibą w Małej Wsi („Spółka”) informuje, że w dniu 30 czerwca 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 22/14 i 23/14 odpowiednio w sprawie odwołania Pana Krzysztofa Czwartkiewicza z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz w sprawie powołania Pana Krzysztofa Januszkiewicza na stanowisko Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Reklama


W związku z powyższymi zmianami, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco:

• Marcin Ostrowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

• Małgorzata Rudowska-Bulka – Sekretarz;

• Piotr Raźniewski – Członek Rady Nadzorczej;

• Paweł Wieliczko – Członek Rady Nadzorczej; oraz

• Krzysztof Januszkiewicz - Członek Rady Nadzorczej.


Życiorys nowo powołanego Członka Rady Nadzorczej znajduje się poniżej.


Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Krzysztof Marek Januszkiewicz, Członek Rady Nadzorczej Produkty Klasztorne S.A.

Członkowie Rady Nadzorczej powołani są na okres wspólnej kadencji, wynoszącej 3 lata obrotowe.

Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 – 31.12.2015.


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie: wyższe


Doświadczenie zawodowe:

Posiada wieloletnie doświadczenie jako prywatny przedsiębiorca. Rozpoczął swoją działalność

w połowie lat 90-tych tworząc Spółkę Impol Spółka Jawna, w branży telekomunikacyjnej, informatycznej, a przez ostatnie lata również w branży nieruchomości komercyjnych. Prowadząc jednocześnie trzy pensjonaty w Zakopanem.


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Impol spółka jawna Wspólnik reprezentujący Spółkę

Impol RC sp. z o.o. Prezes Zarządu


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została

skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz

wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała

sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych

w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub

likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do

podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego

lub nadzorczego:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna

w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej

spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub

członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych,

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze

Sądowym:

Nie dotyczyPodstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Osoby reprezentujące spółkę:
Marek Nowicki - Prezes Zarządu
Katarzyna Żarnik-Chojnacka - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »