Reklama

CFSA (CFS): Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki - raport 12

Zarząd spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 13 maja 2019 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały w sprawie powołania Pana Krzysztofa Rożko oraz Pana Marcina Michalczuka na członków Rady Nadzorczej Spółki aktualnej kadencji.

Reklama


Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej.


1. Pan Krzysztof Rożko

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Krzysztof Rożko – Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.


Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. jest wspólna i trwa trzy lata, począwszy od dnia 5 maja 2016 r. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

Radca prawny – członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Magister prawa. Uniwersytet Warszawski. Wydział Prawa i Administracji.


Doświadczenie zawodowe:

Założyciel, wspólnik i radca prawny w kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy. Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej, sprawował funkcję Dyrektora Departamentu Prawnego jednego z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych. Wcześniej, przez ponad 6 lat, Pan Krzysztof Rożko zdobywał swoje doświadczenie zawodowe w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: Komisji Nadzoru Finansowego), w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych, gdzie m.in. był Głównym Specjalistą ds. regulacyjnych i systemowych. Przed pracą w Urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Pan Krzysztof Rożko był prawnikiem w jednej z większych polskich kancelarii prawnych.


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

Komplementariusz w spółce KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWA (KRS: 0000576857)

Komplementariusz w spółce KRZYSZTOF ROŻKO I WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (KRS: 0000645282)


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Krzysztof Rożko nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


2. Pan Marcin Michalczuk

Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana:

Pan Marcin Michalczuk – Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A.


Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego S.A. jest wspólna i trwa trzy lata, począwszy od dnia 5 maja 2016 r. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Spółki, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.


Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego:

Wykształcenie:

Technikum Budowlane im. Stefana Bryły zakończone obroną dyplomu technika budowlanego.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie zakończone obroną pracy inżynierskiej i uzyskaniem Dyplomu Inżyniera.


Doświadczenie zawodowe:

01.09.1998 r. – 30.06.2000 r. - Przedsiębiorstwo Usług Projektowych i Kosztorysowych Cekom Spółka z o.o. w Warszawie na Stanowisku Majster

01.09.2000 r. – 31.03.2001 r. - Bank Handlowy w Warszawie S.A. na stanowisku Doradcy Klienta

01.04.2001 r. – 28.02.2003 r. - Recon Direct Sealse Sp. Zo.o. na zlecenia Banku Handlowego Doradca CitiPhone

01.03.2003 r. – 15.03.2005 r. - Bank Handlowy w Warszawie S.A pełniąc funkcję Inspektora - Doradcy CitiGold ds. Zarządzania Majątkiem

01.04.2005 r. – 30.06.2006 r. - ING Bank Śląski, Departament Usług Doradczych, Starszy Doradca Private Banking

01.07.2006 r. – 31.09.2007 r. - ING Bank Śląski, Departament Zarządzania Rynkiem Bankowości Prywatnej i Małych Przedsiębiorstw, Zastępca Naczelnika Centrum Inwestycyjnego Private Banking

01.10.2007 r. – 15.06.2008 r. - ING Bank Śląski, Departament Zarządzania Rynkiem Bankowości Prywatnej i Małych Przedsiębiorstw, Zastępca Dyrektora Centrum Inwestycyjnego Private Banking

16.06.2008 r. – 31.07.2013 r. - ING Bank Śląski, Departament Specjalistycznej Bankowości Doradczej, Dyrektor Centrum Inwestycyjnego Private Banking

01.08.2013 r. – 31.05.2016 r. - ING Bank Śląski, Departament Specjalistycznej Bankowości Doradczej, Dyrektor Centrum Inwestycyjnego Wealth Management


Wybrane Kursy i Szkolenia:

1) Standardy Obsługi klienta w Oddziale - szkolenie wewnętrzne HandloBank;

2) Standardy Obsługi i rozmów z klientami przez telefon - agencja Korpolewska;

3) Regionalny Certyfikat „Citigold Wealth Manager” w zakresie doradztwa inwestycyjnego dla zamożnych klientów;

4) Ukończony Regionalny Kurs Konsultanta Finansowego w CITIGOLD „Credit Cards Management Course” - związane z zasadami funkcjonowania kart kredytowych;

5) „Consumer Credit” - ocena ryzyka związana z oferowaniem pożyczek dla klientów indywidualnych;

6) SPIN - Techniki Efektywnej Sprzedaży - Huthwaite International Licencja Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych uprawniająca do wykonywania czynności agenta ubezpieczeniowego Aegon;

7) „Negocjacje Handlowe” - firma szkoleniowa „Kontrakt OSH”;

8) Wystąpienia Publiczne;

9) Zarządzanie Zespołem Rozproszonym;

10) Zasady Przestrzegania Etykiety - DR Irena Kamińska Radomska;

11) Certyfikat ukończenia kursu na Analityka Giełdowego prowadzonego przez ZMiD;

12) Certyfikat Ukończenia kursu Przygotowawczego do Egzaminu na Doradcę Inwestycyjnego prowadzonego przez ZMiD.


Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta:

Nie dotyczy


Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem:

06.02.2015 r. – obecnie - Prezes Zarządu Financewell Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

02.09.2016 r. – obecnie - Prezes Zarządu Financewell Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Warszawie

17.11.2017 r. - 10.12.2017 - Prezes Zarządu DFR Inwestycyjny Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

09.10.2018 r. – obecnie - Członek Rady Nadzorczej ULTIMO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.


Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego:

Nie dotyczy


Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej:

Nie dotyczy


Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym:

Pan Marcin Mielniczuk nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych.


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Szynalski - Prezes Zarządu
Beata Borowiecka - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »