Reklama

MARKA (MRK): Zmiany w Statucie Spółki - raport 46

Zarząd Spółki Marka S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 11 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Marka S.A. podjęło Uchwałę nr 22/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz Uchwałę nr 23/2015 z dnia 11.06.2015 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Marka S.A. Uchwałą nr 24/2015 z dnia 11.06.2015 r. upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Reklama

Spółka niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść zmian dokonanych w Statucie Spółki.

W związku z powyższym:


I. dotychczasowy § 25 ust. 1 lit. f Statutu Spółki w brzmieniu:

„przyjęcie Regulaminu Pracy Zarządu, innych regulaminów wewnętrznych Spółki - z wyłączeniem Regulaminu, o którym mowa w § 18 ust. 6 pkt. n - oraz przyjmowanie zmian do tych Regulaminów,”.


otrzymuje brzmienie:

„przyjęcie Regulaminu Pracy Zarządu, innych regulaminów wewnętrznych Spółki - z wyłączeniem Regulaminu, o którym mowa w § 18 ust. 7 pkt. n - oraz przyjmowanie zmian do tych Regulaminów,”


II. dotychczasowy § 27 Statutu Spółki w brzmieniu:

1. „Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członkowi Zarządu może przysługiwać tytuł Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu.

2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

3. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa uchwała Rady Nadzorczej.

4. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat i jest wspólna dla wszystkich członków.

5. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.

6. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie, jedynie z ważnych powodów.

7. Przedstawiciel Zarządu ma prawo uczestniczenia w pracach Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Do przedstawiciela Zarządu stosuje się odpowiednio § 24 ust. 2, z tym że zawiadomienie powinno być skierowane do Prezesa Zarządu, który wskaże uprawnionego Przedstawiciela spośród członków Zarządu.”


otrzymuje brzmienie:

„1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków. Członkowi Zarządu może przysługiwać tytuł Prezesa Zarządu bądź Wiceprezesa Zarządu.

2. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą.

3. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat i jest wspólna dla wszystkich członków.

4. Członkowie Zarządu mogą być wybierani ponownie na kolejne kadencje.

5. Członek Zarządu może zostać odwołany w każdym czasie, jedynie z ważnych powodów.

6. Przedstawiciel Zarządu ma prawo uczestniczenia w pracach Rady Nadzorczej, w tym w szczególności w posiedzeniach Rady Nadzorczej. Do przedstawiciela Zarządu stosuje się odpowiednio § 24 ust. 1, z tym że zawiadomienie powinno być skierowane do Prezesa Zarządu, który wskaże uprawnionego Przedstawiciela spośród członków Zarządu.”


III. Dotychczasowy § 28 ust. 5 Statutu Spółki w brzmieniu:

„5. Do składania oświadczeń, reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

• w wypadku Zarządu jednoosobowego – Członek Zarządu samodzielnie,

• w wypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj Członkowie Zarządu łącznie albo jeden Członek Zarządu łącznie z prokurentem.”


otrzymuje brzmienie:

„5. Do składania oświadczeń, reprezentowania i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są:

• w wypadku Zarządu jednoosobowego – Członek Zarządu samodzielnie,

• w wypadku Zarządu wieloosobowego - dwaj Członkowie Zarządu łącznie.”


Zmiany dokonane ww. uchwałami wejdą w życie z dniem ich zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacja o dokonaniu rejestracji zostanie przekazana przez Spółkę w formie raportu bieżącego, niezwłocznie po otrzymaniu postanowienia Sądu w przedmiocie powyższego wpisu do KRS.

Podstawa prawna:

§4 ust. 2 pkt 2 lit b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Konopka - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »