Reklama

ORGANIC (ORG): Zmiany w Statucie Spółki Organic Farma Zdrowia S. A.

Zarząd Organic Farma Zdrowia S.A. informuje, iż w dniu 28.11.2019r. na posiedzeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Organic Farma Zdrowia Spółka Akcyjna podjęto uchwałę o zmianach w statucie Spółki. Poniżej przedstawione zostały wprowadzone zmiany. Pełna treść Statutu zawarta jest w załączonym dokumencie.

Reklama


Uchwalone zmiany w Statucie:

1) § 6 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.884.000 zł (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery złotych) i dzieli się na 4.884.000 akcji (słownie: cztery miliony osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące) oznaczonych numerami od 000.000.001 do 004.884.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”

Dotychczasowy § 6 ust. 1 Statutu Spółki:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.182.326,00 zł (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych) i dzieli się na 4.182.326 (cztery miliony sto osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć) akcji oznaczonych numerami od 000.000.001 do 004.182.326 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja.”


2) § 6 ust. 12 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„ 12. Akcje serii J o numerach od J-004.482.327 do J-004.884.000 są akcjami na okaziciela.”


Dotychczasowy § 6 ust. 12 Statutu Spółki:

„12. Założycielami Spółki są:

1. Sławomir Chłoń,

2. Przemysław Eliasz Tomaszewski,

3. Henryk Ryszard Tomaszewski,

4. Teresa Jadwiga Dolczewska.”


3) W § 6 Statutu Spółki po ust. 12, dodaje się nowy ust. 13 w następującym brzmieniu:

„13. Założycielami Spółki są:

1) Sławomir Chłoń,

2) Przemysław Eliasz Tomaszewski,

3) Henryk Ryszard Tomaszewski,

4) Teresa Jadwiga Dolczewska. „


4) § 13 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji brzmienia § 13 Statutu Spółki dokonanego na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbywającego się w dniu 28 listopada 2019 r.. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.


4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.361.745 zł (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych). Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne – podejmuje Zarząd.

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.”


Dotychczasowy § 13 Statutu Spółki:

1. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony również w granicach kapitału docelowego.

2. Do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest upoważniony Zarząd przez trzy lata od dnia rejestracji wysokości podwyższonego kapitału zakładowego. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego uprawnia również do emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone upoważnienie.

3. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego może zostać udzielone na kolejne okresy, nie dłuższe jednak niż trzy lata. Udzielenie upoważnienia wymaga zmiany Statutu.

4. Wysokość kapitału docelowego wynosi 3.136.744 (trzy miliony sto trzydzieści sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) złote. Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.

5. Zarząd może dokonać jednego lub kilku kolejnych podwyższeń w granicach określonych w ust. 4. Zarząd nie może dokonać podwyższenia ze środków własnych Spółki.

6. Zarząd nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać indywidualnie oznaczonemu akcjonariuszowi osobistych uprawnień.

7. Decyzje we wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w szczególności w sprawie ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne – podejmuje Zarząd.

8. Zarząd upoważniony jest do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości lub w części, za zgodą Rady Nadzorczej.

9. Uchwała Zarządu o podwyższeniu kapitału wymaga formy aktu notarialnego. Uchwała Zarządu podjęta w granicach statutowego upoważnienia zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.Osoby reprezentujące spółkę:
Sławomir Chłoń - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »