Reklama

FALCON (FLG): Zmiany w Statucie uchwalone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy EastSideCapital S.A. odbytym w dniu 9.04.2019 r. - raport 7

Zarząd EastSideCapital S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy odbytym w dniu 9 kwietnia 2019 roku, zostały uchwalone następujące zmiany w Statucie

ReklamaI. Dotychczasowa treść §1 Statutu, w brzmieniu:

„Spółka działa pod firmą EastSideCapital Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu EastSideCapital S.A.”


została zastąpiona nową treścią §1, w brzmieniu:


„Firma Spółki brzmi Falcon Games Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Falcon Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”.


II. Dotychczasowa treść § 7 pkt 1 Statutu, w brzmieniu:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1/ działalność holdingów finansowych,

2/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

5/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

6/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

7/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

8/PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

9/ PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

10/PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

11/PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

12/PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 13/PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

14/PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.”


została rozszerzona o dodatkowe punkty i otrzymała brzmienie:


„1. Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1/ działalność holdingów finansowych,

2/ działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych,

3/ pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

4/ pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,

5/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

6/ pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

7/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,

8/ PKD 68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,

9/ PKD 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

10/ PKD 68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,

11/ PKD 68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,

12/ PKD 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

13/ PKD 41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

14/ PKD 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych.

15/ PKD 18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji

16/ PKD 32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,

17/ PKD 47.41.Z - Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

18/ PKD 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

19/ PKD 58.19.Z - Pozostała działalność wydawnicza,

20/ PKD 58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,

21/ PKD 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,

22/ PKD 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem,

23/ PKD 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,

24/ PKD 77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.”


III. Dotychczasowa treść § 8 Statutu, w brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.478.588,5 zł (dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i pięćdziesiąt groszy), który po podwyższeniu dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.

2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:

a) 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda;

b) 3.086.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 1,50 zł (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda;

c) 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda,

d) 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.

e) 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C o wartości nominalnej 1,50 (jeden złoty i pięćdziesiąt groszy) każda.”


została zastąpiona nową treścią §8, w brzmieniu:


„1.Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.895.717,70 zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy siedemset siedemnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na 6.319.059 (sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć) akcji o wartości 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda.

2. Wszystkie akcje wymienione w §8 ust. 1 oznaczone są jako:

a. 1.638.019 (jeden milion sześćset trzydzieści osiem tysięcy dziewiętnaście) akcji serii I o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda;

b. 3.062.262 (trzy miliony osiemdziesiąt sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji serii J o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda;

c. 355.534 (trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset trzydzieści cztery) akcji serii A o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda;

d. 840.014 (osiemset czterdzieści tysięcy czternaście) akcji serii B o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda;

e. 399.230 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści) akcji serii C

o wartości nominalnej 0,30 zł (trzydzieści groszy) każda;”


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASOOsoby reprezentujące spółkę:
Szymon Wasilak - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »