Reklama

RUNICOM (RUN): Zwiększenie zaangażowania PCH CAPITAL S.A. w RUNICOM S.A.

Zarząd RUNICOM S.A. informuje, iż w dniu 20 listopada 2012 roku otrzymał następujące zawiadomienia dotyczące zmian w strukturze akcjonariatu RUNICOM S.A., zgodnie z art. 69 ustawy o ofercie:

Reklama


1. zawiadomienie od SPQR S.A., DYFFRYN HOLDINGS LTD., NOVIAN S.A., NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz MONDRIAN S.A.


Zgodnie z zawiadomieniem:

1. SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie zbyła w dniu 19 listopada 2012 roku w transakcjach sesyjnych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 18.308 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 0,16% w kapitale zakładowym oraz 0,10% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.,


2. DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace zbyła w dniu 19 i 20 listopada 2012 roku w transakcjach sesyjnych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 83.947 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 0,72% w kapitale zakładowym oraz 0,44% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.,


3. DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace zbyła w dniu 19 listopada 2012 roku na podstawie umowy cywilno - prawnej 81.912 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A., które stanowią 0,70% w kapitale zakładowym oraz 0,85% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.,


4. NOVIAN REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Warszawie zbyła w dniu 19 listopada 2012 roku na podstawie umowy cywilno - prawnej 621.160 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A., które stanowią 5,32% w kapitale zakładowym oraz 6,48% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.,


5. MONDRIAN S.A. z siedzibą w Warszawie zbyła w dniu 19 listopada 2012 roku na podstawie umowy cywilno - prawnej 1.475.000 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 12,63% w kapitale zakładowym oraz 7,69% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.

Ww. podmioty są powiązane i działają w porozumieniu:

1. DYFFRYN HOLDINGS Ltd. jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez SPQR S.A.,

2. NOVIAN S.A. jest podmiotem zależnym od SPQR S.A.,

3. NOVIAN REAL ESTATE S.A. oraz MONDRIAN S.A. są podmiotami w 100% zależnymi od NOVIAN S.A.


Przed ww. transakcjami Grupa Kapitałowa SPQR S.A. posiadała łącznie 2.280.327 akcji RUNICOM S.A. (703 akcje imienne uprzywilejowane serii A oraz 1.577.255 akcji zwykłych na okaziciela), które stanowią 19,53% w kapitale zakładowym oraz 15,56% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A., w tym bezpośrednio akcje posiadały następujące podmioty z Grupy Kapitałowej SPQR S.A.:


1. SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie posiadała 18.308 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowiły 0,16% w kapitale zakładowym oraz 0,10% w ogólnej liczbie głosów,


2. DYFFRYN HOLDINGS Ltd. posiadała 81.912 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 83.947 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowiły 1,42% w kapitale zakładowym oraz 1,29% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.,


3. NOVIAN REAL ESTATE S.A. posiadała 621.160 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A., które stanowiły 5,32% w kapitale zakładowym oraz 6,48% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.,


4. MONDRIAN S.A. posiadała 1.475.000 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowiły 12,63% w kapitale zakładowym oraz 7,69% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.


Po ww. transakcjach spółki z Grupy Kapitałowej SPQR S.A. nie posiadają akcji RUNICOM S.A.


W związku z faktem, iż Pan Robert Sieńkowski pełni funkcję Prezesa Zarządu SPQR S.A. oraz jednocześnie członka Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. i członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A., a Pan Andrzej Woźniakowski działa jako pełnomocnik DYFFRYN HOLDINGS Ltd. oraz pełni funkcję członka Rady Nadzorczej NOVIAN S.A. i Prezesa Zarządu RUNICOM S.A. do zawiadomienia dołączono również zawiadomienia Pana Roberta Sieńkowskiego i Pana Andrzeja Woźniakowskiego na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którymi:


1. średnia cena sprzedaży 18.308 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A. przez SPQR S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 listopada 2012 roku wyniosła 1,53 zł za akcję,


2. średnia cena sprzedaży 81.912 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A. przez DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace w dniu 19 listopada 2012 roku wyniosła 1,00 zł za akcję,


3. średnia cena sprzedaży 83.943 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A. przez DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace w dniu 19 listopada 2012 roku wyniosła 1,53 zł za akcję,


4. średnia cena sprzedaży 4 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A. przez DYFFRYN HOLDINGS Ltd. z siedzibą w Larnace w dniu 20 listopada 2012 roku wyniosła 1,40 zł za akcję,


5. średnia cena sprzedaży 621.160 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A. przez NOVIAN REAL ESTATE S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 listopada 2012 roku wyniosła 1,00 zł za akcję,


6. średnia cena sprzedaży 1.475.000 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A. przez MONDRIAN S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 19 listopada 2012 roku wyniosła 1,50 zł za akcję.


2. zawiadomienie od Pana Piotra Chmielewskiego, ROWING CAPITAL LTD., PCH CAPITAL S.A. oraz P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) LTD.


Zgodnie z zawiadomieniem:


1. ROWING CAPITAL Ltd. nabyła w dniu 19 listopada 2012 roku w transakcjach sesyjnych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 40.100 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 0,34% w kapitale zakładowym oraz 0,21% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.,


2. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd z siedzibą w Larnace nabyła w dniu 19 listopada 2012 roku na podstawie umów cywilno - prawnych 703.072 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A. oraz 1.475.000 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 18,65% w kapitale zakładowym oraz 15,02% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.


Ww. podmioty są powiązane i działają w porozumieniu:

1. ROWING CAPITAL Ltd. jest podmiotem w 100% kontrolowanym przez Pana Piotra Chmielewskiego,


2. ROWING CAPITAL Ltd. posiada 100% akcji w PCH CAPITAL S.A.,


3. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. Jest podmiotem kontrolowanym przez PCH CAPITAL S.A.


Przed ww. transakcjami podmioty zawiadamiające posiadały łącznie 6.796.928 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 769.161 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowiły 64,80% w kapitale zakładowym oraz 74,90% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A., w tym bezpośrednio:


1. ROWING CAPITAL Ltd. posiadała 6.010 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowiły 0,05% w kapitale zakładowym oraz 0,03% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.,


2. PCH CAPITAL S.A. posiadała 1.167.570 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A., które stanowiły 10,00% w kapitale zakładowym oraz 12,18% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.,


3. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiadała 5.629.358 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 763.151 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowiły 54,75% w kapitale zakładowym oraz 62,69% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.


Po ww. transakcjach podmioty zawiadamiające posiadają łącznie 7.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 2.284.261 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 83,80% w kapitale zakładowym oraz 90,14% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A., w tym bezpośrednio:


1.ROWING CAPITAL Ltd. posiada 46.110 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 0,39% w kapitale zakładowym oraz 0,24% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.,


2. PCH CAPITAL S.A. posiada 1.167.570 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A., które stanowią 10,00% w kapitale zakładowym oraz 12,18% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.,


3. P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. posiada 6.332.430 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A oraz 2.238.151 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A., które stanowią 73,41% w kapitale zakładowym oraz 77,72% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RUNICOM S.A.


W związku z faktem, iż Pan Dariusz Graff pełni funkcję Prezesa Zarządu PCH CAPITAL S.A. i działa jako pełnomocnik P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd i jednocześnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej RUNICOM S.A. do zawiadomienia dołączono zawiadomienie Pana Dariusza Graffa, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, zgodnie z którymi:


1. średnia cena zakupu 1.475.000 akcji zwykłych na okaziciela RUNICOM S.A. przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. z siedzibą w Larnace w dniu 19 listopada 2012 roku wyniosła 1,50 zł za akcję,


2. średnia cena zakupu 703.072 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A RUNICOM S.A. przez P.C.H. CAPITAL (CYPRUS) Ltd. z siedzibą w Larnace w dniu 19 listopada 2012 roku wyniosła 1,00 zł za akcję.


Podstawa prawna:


Art. 70 pkt. 1) ustawy o ofercieOsoby reprezentujące spółkę:
Andrzej Woźniakowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »