Reklama

SMTSOFT (SMA_): Zwołanie na dzień 11.04.2011 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SMT Software S.A. - raport 12

Zarząd SMT SOFTWARE S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH"), niniejszym zwołuje na dzień 11.04.2011 r. na godzinę 10:00 w oddziale spółki przy ul. Dominikańskiej 25a w Warszawie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: "Walne Zgromadzenie") z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego ZWZA.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok 2010.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010.

8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2010.

9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2010.

11. Wolne głosy i wnioski.

12. Zamknięcie obrad ZWZA.


Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 26 marca 2011 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 26 marca 2011 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz w celu udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 28 marca 2011 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.


Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wraz ze wskazaniem, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu i projekty uchwał zawierają załączniki do niniejszego raportu. Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są dostępne również na stronie internetowej www.smtsoftware.com

Listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Zarząd Spółki ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.


Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"Załączniki:
Ogłoszenie ZWZA_SMTSoftware_16 03 2011.pdf rozmiar: rozmiar: 301.8 kB
Projekty Uchwał na ZWZA_SMT Software_16.03.2011.pdf rozmiar: rozmiar: 385.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:
Szymon Pura - Członek Zarządu
Alicja Szymkiewicz - Manager ds. marketingu i PR

Dowiedz się więcej na temat: ZGROMADZENIA | SMT | R. | zgromadzenie | Wrocław | W.E. | NewConnect

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »