Reklama

TECHMADEX (TDX): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 12

Zarząd Techmadex S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 398 oraz 399 § 1 w związku z art. 402 1 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 12 pkt. 4 Statutu Spółki zwołuje na dzień 23 lipca 2018 roku, na godzinę 9.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ul. Migdałowej 91.


Projekty uchwał NWZ zawierają następujące propozycje zmian Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 4 Statutu:

Reklama

„Przewodniczącego Rady Nadzorczej, spośród osób powołanych do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej, w każdym przypadku wskazuje ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847. Wskazanie przez ZETKAMA Przewodniczącego Rady Nadzorczej następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce oraz członkowi Rady Nadzorczej wskazanemu jako Przewodniczący Rady Nadzorczej.”

Nowe brzmienie § 15 ust. 4 Statutu:

„Przewodniczący Rady Nadzorczej wybierany jest spośród osób powołanych do pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu.”


Dotychczasowe brzmienie §19 ust. 2 punkty h), o) i p) Statutu.

„h) udzielanie zgody na nabywanie lub zbywanie przez Spółkę aktywów, jeżeli wartość netto poszczególnych aktywów nabywanych lub zbywanych przez Spółkę w jednej lub kilku transakcjach powiązanych przekracza 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

o) udzielanie zgody Zarządowi na zaciąganie zobowiązań nie przewidzianych w budżecie rocznym, jeżeli ich suma w ciągu roku obrotowego przekroczy 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego;

p) udzielanie zgody na obciążenie aktywów Spółki zastawem lub hipoteką w wysokości przekraczającej 10% aktywów netto spółki według ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego, z wyłączeniem czynności dokonywanych celem zabezpieczenia kredytów i pożyczek przewidzianych w budżecie rocznym:”

Nowe brzmienie §19 ust. 2 Statutu - skreśla się punkty §19 ust. 2 punkty h), o) i p) Statutu.


Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 1 Statutu:

„Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego), 2 (dwóch) lub 4 (czterech) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem poniższych zasad, przy czym w każdym przypadku Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia liczby członków Zarządu danej kadencji, a Prezes Zarządu jest wskazywany przez ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847 spośród osób powołanych do Zarządu.”

Nowe brzmienie § 20 ust. 1 Statutu:

„Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego), 2 (dwóch) lub 4 (czterech) członków powoływanych przez Radę Nadzorczą, z uwzględnieniem poniższych zasad, przy czym w każdym przypadku Rada Nadzorcza jest uprawniona do określenia liczby członków Zarządu danej kadencji, a Prezes Zarządu jest wskazywany w uchwale Rady Nadzorczej.”


Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 3 Statutu:

„Zarząd Spółki pierwszej kadencji powołany według zasad wprowadzonych uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TECHMADEX S.A.

z dnia 13 listopada 2014 roku, składać się będzie z 1 (jednego) lub 2 (dwóch) członków, z których jeden zostanie wskazany przez Pana Dariusza Gila, a drugi przez ZETKAMA S.A. z siedzibą w Ścinawce – Średniej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000084847. Osoby wskazane zgodnie z zasadą określoną w zdaniu poprzedzającym będą następnie powołane do pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki przez Radę Nadzorczą”.

Nowe brzmienie - § 20 ust. 3 Statutu - skreśla się § 20 ust. 3.


Dotychczasowe brzmienie § 20 ust. 4 Statutu:

„Zarząd Spółki kolejnych kadencji będzie powoływany w sposób wskazany w ust. 1, z tym zastrzeżeniem, że jeden członek Zarządu, który następnie zostanie powołany do Zarządu przez Radę Nadzorczą, będzie wskazywany przez Pana Dariusza Gila. Wskazanie członka Zarządu przez Pana Dariusza Gila będzie następowało w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Spółce.”

Nowe brzmienie - w § 20 ust. 4 Statutu: skreśla się słowa „kolejnych kadencji”.


W załączeniu Zarząd przekazuje:

-Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Techmadex S.A.,

-Projekty uchwał na NWZ Techmadex S.A.,

-Wzór pełnomocnictwa na NWZ,

-Informacja o ogólnej liczbie głosów,

-Formularz - głosowanie przez pełnomocnika.Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2a i pkt 3 oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Dariusz Gil - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »