Reklama

EC2 (EC2): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia EC2 S.A. na dzień 18 czerwca 2020 roku

Zarząd Emitenta EC2 S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 18 czerwca 2020 roku (dalej „NWZ”), na godzinę 10:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej Sylwia Celegrat, Ewelina Stygar-Jarosińska s.c. z siedzibą w Warszawie (00-491 Warszawa), ul. Marii Konopnickiej 5 lok.10.

Reklama


Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, treść projektów uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Osoby reprezentujące spółkę:
Jakub Budziszewski - Prezes Zarządu

Załączniki

Dokument.pdf Dokument.pdf Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama